Om hästen

Immunförsvaret

Immunförsvaret

Immunförsvaret motverkar infektioner och reagerar på främmande ämnen som kommer in i hästens kropp.

Bakterier, virus och andra typer av organismer och främmande ämnen kan på olika sätt komma in i kroppen och angripa eller störa den.

Angreppet kan vara aktivt, som då sjukdomsframkallande mikroorganismer attackerar kroppens celler. Det kan också vara passivt då skärande eller stickande partiklar i form av glassplitter eller stendamm hamnar i lungorna eller på andra känsliga ställen i kroppen. Till skydd mot alla främmande ämnen finns ett immunförsvar.

Immunförsvaret ska försvara kroppen

För att möta infektioner, som kommer in med andningsluften eller med foder och vatten, finns särskilda ansamlingar av lymfvävnad med immunförsvarsceller. De som finns i näshåla och svalg kallas tonsiller och ser annorlunda ut än de lymfknutor som på andra ställen i kroppen renar lymfvätskan.

Immunförsvaret är som en armé som ska försvara kroppen. Den utgörs av olika slags blodkroppar. Alla har sitt yttersta ursprung i benmärgen. En del måste utvecklas och mogna i något lymforgan för att fungera. Andra vandrar ut från benmärgen för att direkt angripa inkräktaren.

Läs mer om hästens infektioner: Infektioner

Källa: Göran Björnhag, SLU 2014-01-29