Om hästen

Exteriör & signalement

Exteriör & signalement

Hästens exteriör har betydelse för dess hållbarhet och förmåga att göra bra prestationer. Vid en bedömning tittar man på helheten, bland annat om den är harmoniskt byggd och om den är typiskt för sin ras.

Hästens ben ska vara proportionerliga till kroppen, vissa avvikelser kan accepteras men om de är allvarliga påverkar de hästens hållbarhet. Hästens rörelser har stor betydelse för hållbarhet och prestationsförmåga.

IMG_4855

Hästens förmåga att röra sig i balans har stor betydelse för hållbarhet. Foto: Carin Wrange

Genom avelsarbetet har olika raser utvecklat viss variation på rörelsemönstren. Det är skillnad på till exempel en travhäst och en hopphäst. Det gemensamma för alla olika hästraser är att de ska kunna röra sig i balans.

I hästens signalement görs en kortfattad beskrivning av hästen. I signalementet ingår namn, kön, födelse-datum, ålder, färg och tecken på ben och huvud samt virvlar. Man anger dessutom ras, härstamning, stamboksnummer, registreringsnummer och chipmärkningsnummer.

Samtliga dessa uppgifter ska finnas angivna i det pass som alla svenska hästar enligt lag ska åtföljas under hela livet. Hur pass utfärdas och vilka uppgifter som krävs finns mer information om via Jordbruksverket om du klickar HÄR.

Text: Carin Wrange, HästSverige 2014-01-29