Om hästen

Hästens anatomi & fysiologi

Hästens anatomi & fysiologi

Anatomi är läran om kroppens byggnad, dess form och utveckling. Fysiologi är läran om de
normala kroppsfunktionerna och hur de regleras.

Den som har ansvar för att sköta och arbeta med djur måste ha goda kunskaper om djurkroppens byggnad och funktioner för att ge djuret rätt skötsel, för att ställa lagom stora krav på prestationer och för att säkra hälsa och hållbarhet. En hög kunskapsnivå är bästa djurskyddet.

Galopphästar i löp

Hästen har egenskaper som utnyttjas på olika sätt. Här galopphästar i aktion. Foto: Carin Wrange

Hästen är jämfört med många andra djurslag en fantastisk atlet. Den är både snabb och stark. Läs mer om det på Hästen – en fantastisk atlet.

Stor variation mellan raser

Kroppsbyggnaden och därmed exteriören kan variera väldigt mycket mellan olika hästar. Storlek, grovlek och proportioner mellan kroppsdelarna skiljer sig bland annat åt mellan raser och kön samt med ålder, träningsgrad och hull. Även genomgångna sjukdomar och skador kan lämna spår i hästens yttre. Exteriören kan alltså sägas vara en sammanfattning av medfödda och förvärvade egenskaper.

De huvudsakliga kroppsdelarna är huvudet, halsen, bålen och de fyra extremiteterna, det vill säga benen.

Förutom kunskaper om hästens kropp är det också viktigt att känna till hästens beteende och vad som krävs för att ge hästen en bra välfärd. Läs mer om det på:

Källa: Göran Dalin, SLU, 2013-10-18, uppdaterad 2020-03-02