Om hästen

Hästens anatomi & kropp

Hästens anatomi & fysiologi

Anatomi är läran om kroppens byggnad, dess form och utveckling. Fysiologi är läran om de
normala kroppsfunktionerna och hur de regleras.

Den som har ansvar för att sköta och arbeta med djur måste ha goda kunskaper om djurkroppens byggnad och funktioner för att ge djuret rätt skötsel, för att ställa lagom stora krav på prestationer och för att säkra hälsa och hållbarhet. En hög kunskapsnivå är bästa djurskyddet.

hastens-anatomi-1(1)_601

Hästen har egenskaper som utnyttjas på olika sätt. Här galopphästar i aktion. Foto: Stefan Olsson

Hästen är jämfört med många andra djurslag en fantastisk atlet. Den är både snabb och stark. Läs mer om det på Hästen – en fantastisk atlet.

Stor variation mellan raser

Kroppsbyggnaden och därmed exteriören kan variera väldigt mycket mellan olika hästar. Storlek, grovlek och proportioner mellan kroppsdelarna skiljer sig bland annat åt mellan raser och kön samt med ålder, träningsgrad och hull. Även genomgångna sjukdomar och skador kan lämna spår i hästens yttre. Exteriören kan alltså sägas vara en sammanfattning av medfödda och förvärvade egenskaper.

De huvudsakliga kroppsdelarna är huvudet, halsen, bålen och de fyra extremiteterna, det vill säga benen.

Källa: Göran Dalin, SLU, 2013-10-18

Hästen - en fantastisk atlet

Hästens anatomi och fysiologi är fascinerande. Inte nog med att olika raser har väldigt olika storlek och vikt – de har också stora skillnader i sin fysiologi. Exempelvis skiljer sig musklernas sammansättning och egenskaper mellan en kallblodig draghäst och en varmblodig kapplöpningshäst.

IMG_4860 (1)

Olika hästraser har olika fysiologi, bland annat skiljer sig musklernas sammansättning. Foto: Carin Wrange

Olikheterna i kroppsbyggnad och fysik åtföljs av skillnader också i temperament. Många av skillnaderna avspeglar de avelsmål man har för olika raser, där brukbarheten i olika sammanhang står i centrum.

Här nedan finns en sammanställning av grunddata om hästens anatomi och fysiologi. Variationerna hos vuxna hästar är imponerande, vikter från mindre än 50 kg till en bra bit över ett ton och mankhöjder från under 50 cm till över två meter……

Basdata om hästens anatomi och fysiologi

Nedanstående tabell är ett försök att samla några basdata kring hästens anatomi och fysiologi. De flesta värdena hänför sig till en varmblodig häst med en kroppsvikt om cirka 550 kg. Extremvärdena hänför sig bl a till fullblodsgaloppörer och quarterhästar.

Mankhöjd från mindre än 50 till över 200 cm
Kroppsvikt från mindre än 50 till över 1000 kg
Andningsfrekvens, vila 8 – 16 andetag/min
Andningsfrekvens, arbete upp till150 andetag/min
Andningsvolym 60 – 2 200 liter/min
Hjärtfrekvens, vila 28 – 40 hjärtslag/min
Hjärtfrekvens, arbete upp till 240 hjärtslag/min
Hjärtstorlek upp till 6 kg (1 % av kroppsvikten)
Blodvolym 40 – 50 liter
Hjärtminutvolym upp till 500 liter/min
Urinvolym 2 – 10 liter/dygn
Dräktighetstid 11 månader
Fölets vikt 50 – 60 kg
Hastighet 1,2 – 20 meter/sek
Gångarter Skritt, trav, canter (tretaktsgalopp), galopp (fyrsprång) Pass, tölt
Steglängd 1,5 – 9 meter
Stegfrekvens 48 – 150 steg/min
Kroppstemperatur i vila 37,2 – 38,2 °C