Hästens miljö

Vad händer med skelettet?

Vad händer med skelettet vid träning?

Ben, alltså skelettet, är levande vävnad som även hos vuxna djur bryts ned och byggs upp fortlöpande. Syftet med träning är att hästen ska få bättre prestationsförmåga men också att alla vävnader, inklusive skelettet, ska anpassa sig så att hästen inte skadas vid ansträngning.

häst och ryttare på fält
Hästens ben ska hålla för stora belastningar när den rids eller körs. Foto: Carin Wrange

När hästen tränats ett tag märker man att den ”svarar” på träningen. Den springer snabbare, hoppar bättre och klarar av allt svårare rörelser. Den har blivit starkare och utvecklat sin teknik. Men – samtidigt ökar belastningarna i hästens rörelseapparat! De krafter som påverkar skelett, leder, ligament och senor blir allt större och större.

Skelettet och lederna måste anpassa sig till de ökade kraven annars tar de skada. Och det är just vad som sker alltför ofta. Skelett och leder svarar på träning väldigt mycket långsammare än till exempel hjärta och muskler. Detta leder till att när vi tror att en häst är klar för tävling eller andra större prestationer, är det bara en del av hästen som är färdig.

Levande vävnad som bryts ned och byggs upp

Ben är levande vävnad som även hos vuxna djur bryts ned och byggs upp fortlöpande. Benvävnaden fungerar ju bland annat som en mineraldepå, där hästen kan hämta till exempel kalcium och fosfor vid särskilda behov som vid dräktighet och digivning. Om djuret överhuvud taget inte tränas kommer det att långsamt förlora benvävnad. Vid medelhöga belastningar bibehålls mängden och kvaliteten på benet någorlunda konstant.

Kunskaperna om vad som sker i benvävnaden i skelettet vid ökad arbetsbelastning är mycket ofullständiga. Men precis som i musklerna sker en anpassning som innefattar både ökad mängd ben och förbättrad kvalitet på benet. Dessutom ökar benmängden just på de platser i skelettet som utsätts för större belastning. Detta leder till att enskilda skelettbens utseende eller geometri förändras.

Höga belastningar under kort tid

För att få träningseffekt på benvävnaden krävs emellertid att skelettet utsätts för relativt höga belastningar. Det tycks dock inte vara så att belastningarna måste vara långvariga. En kort stund med högre belastning räcker. Benet har sedan en ”minnesfunktion” som gör att ytterligare träning på lägre belastningsnivå ända leder till den önskade effekten! På en del håll inom travet har man till exempel lagt in 200 meter i maxtempo även de dagar som hästarna inte går ”snabbjobb”.

Läs mer om:
Skelett och leder