Lovande studier om hovens isättning

Hur friska hästar sätter i och lyfter upp hovarna i olika gångarter har studerats av forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Utrecht universitet i Nederländerna.

Resultaten ser lovande ut och förhoppningen är att på sikt kunna använda objektiv digital analys för hältbedömning i alla gångarter.

 

HoofSurface_byPeterGustavsson(1)_450

I en framtid kommer det förhoppningsvis bli möjligt att objektivt mäta hästars hovislag i alla gångarter. Foto: Peter Gustavsson

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används mer och mer vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas metoder för övriga gångarter.
För bredare användning av analyssystemen behöver dessa utvecklas så att de kan särskilja de olika gångarterna. Med detta som mål har forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) tillsammans med holländska kollegor studerat hur friska hästar sätter i och lyfter upp hovarna i olika gångarter.

I två av projektets delstudier har forskarna tagit fram en metod för automatisk identifiering av de respektive hovarnas isättning, överrullning och upplyft i gångarterna skritt och trav.

Sju hästar försågs med sensorer som mäter hovarnas acceleration och rotation. Efter detta skrittades och travades hästarna över en kraftmätningsplatta. Analysen av accelerations- och rotationssignaler jämfördes med signalen från kraftmätningsplattan. För att validera resultaten för överrullningen användes en etablerad metod med höghastighetskameror.

Tror på digital analys för alla gångarter

För detektion av hovisättningen var rotationssignalen den bästa att använda medan för upplyftning och överrullning av hoven var accelerationssignalen den bästa.

Resultaten är väldigt lovande för automatisk sensorbaserad gångartsidentifiering, och är ett steg på väg mot att kunna använda objektiv digital analys för hältbedömning i alla gångarter.

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med Utrecht Universitet, Nederländerna och den har delvis finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länkar till publikationerna publicerade i PlosOne

Automatic hoof-on and -off detection in horses using hoof-mounted inertial measurement unit sensors

Automatic detection of break-over phase onset in horses using hoof-mounted inertial measurement unit sensors

Källa: M. Tijssen, E. Hernlund, M. Rhodin, S. Bosch, J.P. Voskamp, M. Nielen, F.M. Serra Braganςa (2020) Automatic detection of the break-over phase in horses based on hoof-mounted inertial measurement units. PlosOne https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233649