Hästens miljö

Vad sker i lederna?

Vad sker i lederna vid träning?

Lederna är en del av kroppen som vi egentligen vet väldigt litet om. En sak som vi emellertid vet säkert är att leder kräver rörelse för att vara friska och fungera väl.  Om en led inte belastas tillräckligt får den allt sämre funktion och drabbas snabbare av ledskador.

Men också för höga belastningar har negativa effekter på lederna och leder ofta till långvariga och ibland bestående ledproblem.

Leder skall klara av två helt motsatta roller. Dels skall de ge maximal rörlighet när en extremitet lyfts upp från marken, böjs ihop, förs fram och sträcks ut för att sedan landa igen.

EVT64101
Hästens leder ska tåla stora belastningar, till vid landning efter ett hinder.Foto: Lars Roepstorff

Dels skall leden ge maximal stabilitet när extremiteten sätts i marken och belastas. Hos en galoppör eller travare sker detta 140 – 150 gånger per minut! Precis som skelettets ben mår lederna bäst av att tränas upp med en successiv ökning av belastningen.

Man strävar efter att de olika delarna av leden skall bli mer tåliga. Några delar av leden är av speciellt intresse. Benet alldeles under ledbrosken och själva ledbrosken skall bli starkare och mer viktbärande när hästen tränas.

hästben-hälta-osteoartrit-hästsverige

Rörelse håller leden frisk

Ledbrosken är underlaget för ledytorna, där själva rörelsen och kontakten mellan skelettbenen äger rum. Ledbrosken har inga egna blodkärl utan får sin näringsförsörjning genom ledvätskan som fyller ut ledhålan.

Ledbroskens volym består till 70 procent av vätska. När en led belastas trycks ledbrosken ihop och vätska pressas ut i ledhålan. När leden sedan avlastas kommer vätska att sugas in från ledhålan i brosket. Då följer näring med. Fungerar inte denna ”broskpump” får inte ledbrosken tillräckligt med näring och de blir mer skadebenägna. För att leden skall hållas frisk krävs alltså rörelse!

Effekter av träning

Vid träning måste skelettet och lederna anpassa sig till ökade krav, annars tar de skada. Träning gör att ledbrosken blir tjockare och ”pumpmekanismen” effektivare. Leden klarar därmed successivt allt större belastningar.

För snabb stegringstakt eller för höga belastningar har dock motsatt effekt. Skelett och leder svarar på träning väldigt mycket långsammare än till exempel hjärta och muskler. Detta leder till att när vi tror att en häst är klar för tävling eller andra större prestationer, är det bara delar av hästen som är färdig.

Läs mer om:
Frambenet – lederna
Bakbenet – leder