Om hästen

Ben och led

Längdsnitt genom kotleden och kringliggande ben

Den porösa delen i benets mitt består av benbryggor och hålrum. I hålrummet, som kallas märghålan finns benmärgen. Märghålan övergår utåt i kompakt ben vilket ger benet dess hårdhet och styrka. Benet omges av en benhinna vilken är rikligt försedd med blodkärl och nerver. Via blodkärlen i benhinnan får benet sin blodtillförsel. Benets längstillväxt sker framför allt i tillväxtzonerna. Dessa zoner utgörs hos den unga hästen av broskplattor där broskcellerna förökar sig och omvandlas till färdigt ben. Tillväxten i de stora rörbenen (t ex lårbenet) är avslutad vid tre à fyra års ålder.

Leden utgörs av ett ledvätskefyllt hålrum, utåt begränsat av ledkapseln. I ledkapseln finns speciella celler vilka har till funktion att producera ledvätska. Ledvätskan är en gulaktig och något trögflytande vätska, vars viktigaste funktioner är att smörja, att verka stötdämpande och att transportera näringsämnen. Ledbrosket som saknar egen blodförsörjning får sin näringstillförsel via ledvätskan. En intakt ledvätska är därför mycket viktigt för en normal funktion hos ledens olika delar.

ben-och-led-grunderna(1)_1007[1]

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport. Redigering Göran Dalin, SLU. 2014­-01­-29