Om hästen

Ljud

Ljud

Självklart spelar hörseln en viktig roll för den sociala kontakten och kommunikationen mellan hästar – även om hästarnas “ljudspråk” inte är så omfattande har det ändå betydelse för samspelet inom flocken.

Den varnande frustningen från en häst som anar en fara gör snabbt alla hästar i omgivningen beredda på att fly undan.
Hela flocken står då plötsligt med höjda huvuden och spänd hållning. Ett annat ljud kan låta som ett skrik, något som förekommer vid aggressivt beteende eller då ett sto “avsäger” sig hingstens uppvaktning.

Stoets lugnande lågmälda gnäggning när hon kallar till sig fölet spelar liksom fölets intensiva gnäggning när det kommit från sin mamma en stor roll för moder-ungerelationen.
Inom flocken är gnäggningen ett sätt att kalla på andra hästar och att hålla kontakt och kan då variera i tonhöjd och intensitet beroende på situationen.

Även om hästarnas ljudsignaler inte är så komplicerade som hos en del andra djurarter så spelar gnäggningar och andra ljud en viktig roll och då särskilt i kombination med mimik, kroppsställning och rörelser. På så sätt kan språket mellan hästar bli mycket innehållsrikt. Här finns mycket att studera och lära sig mera om.

trofedo

Vad händer där borta? Hästar är uppmärksamma på sin omgivning. Foto: Carin Wrange

Människans ljud och hästen

Hästar som lever i nära kontakt med människor lär sig med tiden att förknippa vissa ljud och händelser. De lär sig snart att uppfatta stämningen i skötarens röst och kan skilja på en irriterad röst och en som talar lugnande. Ridlärarens kommandon blir också med tiden bekanta för hästarna, som fattar galopp på kommandot och inte på grund av ryttarens hjälper. Då får man söka vägar förbi det – t ex ange när eller var galoppfattningen skall ske. Men det kan vara en fördel också.

Om man konsekvent i samband med träning använder samma kommandon kan man t ex stödja hästens inlärning av nya rörelser. Och vid markarbete är rösten en god hjälp, för att inte tala om körning! Men ljuden i människans omgivning är inte bara röster utan så mycket mer som inte ingår i hästens ursprungliga omgivning. Skrämmande ljud kan vara av så många olika slag – viktigt är att vi begriper att hästen måste ha en chans att komma på att ett nytt obekant ljud inte är förknippat med fara.
Hästen har ju inte något begrepp om olika företeelser på det sätt som vi har. Vi kan ju till exempel med vårt förstånd på förhand sätta oss in i vad som skall ske. Vi måste alltså göra precis som med nya synintryck – ge hästen en chans att rikta uppmärksamheten mot det nya och med vårt stöd komma på att det nog inte är så farligt.

Ljud och stress

Idag vet man att ljud kan verka stressframkallande. Ett ständigt pågående ljud i vår närhet kan till exempel leda till förhöjt blodtryck. Samma sak gäller för våra husdjur, även om förhöjt blodtryck inte är deras sätt att reagera. Buller i stall, till exempel från en fläkt, kan leda till att hästarna närmast fläkten aldrig får lugn och ro att koppla av och vila.

Likadant med stallinredningar av metall; där kan i värsta fall bullernivån bli ansenlig och därmed störningen för stallinvånarna. Stressade hästar presterar dåligt och kan få både temperaments- och beteenderubbningar. Så ta och “lyssna av” stallet – jaga bullerkällor och minska ljudnivån!

Text: Göran Dalin och Jenny Ennerdal, leg. veterinärer, 2014-01-29