Om hästen

Hästens nervsystem & sinnesorgan

Hästens nervsystem & sinnesorgan

Hästens sinnesorgan är väl utvecklade. Hörsel och luktsinne används tillsammans med synen för att hålla reda på vad som händer på avstånd. De spelar roll för att skydda mot hot och skrämmande företeelser.

Sinnena är viktiga i kommunikationen mellan hästar: Kroppspråk (som tas in av synen), gnäggningar och andra ljud (som tas in av hörseln), och doftsignaler (som tas in av näsan) är alla delar av hästens “språk”.

Hästens kommunikation är främst visuell, det vill säga mottagaren använder synen för att uppfatta signalerna. Hästens synsignaler består av miner, kroppshållning och rörelser som kombineras på många olika sätt.
Även luktsinnet har stor betydelse. Avelsstoet använder lukten för att vara säker på att hon ger di åt rätt föl medan hingstar kan skilja på gödselhögar från ston och hingstar. Ett vanligt beteende när det gäller lukt är flemning, vilket innebär att hästen rullar upp överläppen efter att ha luktat på något särskilt.

För den som skall hantera hästar i olika situationer är det viktigt att förstå vilken roll hörsel och luktsinne har för hästar – och kanske därmed undvika onödiga missförstånd.
Försök att förstå att hästarnas ljud- och luktvärld är annorlunda än vår. Hästens reaktioner kan bero på ljud eller lukter vi inte hör eller känner.

Text: Göran Dalin, veterinär, SLU, uppdaterad 2019-04-22

sto-föl-digivning-häst

Kontakt mellan sto och föl bygger bland annat på lukt. Foto: Carin Wrange