Om hästen

Hästens nervsystem & sinnesorgan

Hästens nervsystem & sinnesorgan

Hästens sinnesorgan är väl utvecklade. Hörsel och luktsinne används tillsammans med synen för att hålla reda på vad som händer på avstånd. De spelar roll för att skydda mot hot och skrämmande företeelser.

Sinnena är också viktiga i kommunikationen mellan hästar: Kroppspråk (som tas in av synen), gnäggningar och andra ljud (som tas in av hörseln), och doftsignaler (som tas in av näsan) är alla delar av hästens ”språk”.

För oss som skall hantera hästar i olika situationer är det viktigt att förstå vilken roll hörsel och luktsinne har för hästar – och kanske därmed undvika onödiga missförstånd.
Försök att förstå att hästarnas ljud- och luktvärld är annorlunda än vår. Hästens reaktioner kan bero på ljud eller lukter vi inte hör eller känner. Ge hästen en chans att undersöka det främmande och skrämmande!

HästSverige 2014-01-29