Sjukdomar & skador

Ryggproblem på häst

Ryggproblem på häst

Det kanske viktigaste symtomet på att en häst har problem med ryggen är att den inte presterar som förut eller som förväntat. Den fungerar inte i det arbete man vill eller tidigare har kunnat göra med den, utan visar ovilja på något sätt.

hastrygg_595

Hästens rygg ska tåla stora belastningar. Eventuella problem kan komma smygande eller märkas plötsligt beroende på hästens temperament. Foto: Carin Wrange

Vad detta betyder i det enskilda fallet kan variera mycket – alltifrån att hästen får svårigheter att utföra vissa avancerade dressyrrörelser eller att hoppa svåra hinder till att den blir istadig och över huvud taget inte går att rida.

Ryggen består av många olika komponenter, skelett, muskler, ligament och nerver, som alla är nödvändiga för ryggens normala funktion. Hästens rygg rör sig på tre sätt, böjning och sträckning, sidoböjning och rotation. Läs mer under Så fungerar hästryggen.

Kan få ont i sin rygg

Hästar kan precis som människor få ont i sina ryggar. Oftast är det svårt att fastställa exakt varför en häst har ont i ryggen. Man kan få känslan av att ryggproblemen hos hästar har ökat de senaste årtiondena, men i själva verket kanske det bara är så att både hästägare, ryttare och veterinärer har blivit mer uppmärksamma på hästarnas ryggar.

I enstaka fall kan det finnas en yttre orsak som ett fall eller någon annan olycka, men det är inte den vanligaste situationen. I regel kommer ryggproblemet lite mer smygande, över tid. Det finns vissa faktorer som anses predisponera för ryggproblem.

Vägrar eller rusar på hinder

Ett ryggproblem kan visa sig på många olika sätt och i olika grad. I värsta fall kanske hästen är helt oridbar, till och med farlig, i andra fall kan symtomen vara mycket subtila och uppträda enbart i vissa situationer. Gemensamt är att en häst med ryggproblem får en i någon grad nedsatt prestation. Ibland upplevs problemet som en bakbenshälta eller minskad entusiasm för att arbeta.

Vanliga symtom för en hopphäst kan vara att hästen vägrar (eller rusar mot hinder), att den ogärna hoppar av nära, får problem med kombinationer, ofta går i korsgalopp eller får en dålig form över hinder. Dressyrhästar får ofta problem med små volter, samlade rörelser, sidvärtsrörelser eller ryggning.

De flesta hästar med ryggproblem visar på något sätt smärta från ryggen. Hästen kanske reagerar med obehag vid sadling eller uppsittning eller blir sur och går undan när man trycker på ryggen. Hästen kan skaka mer på huvudet eller slå oftare med svansen vid ridning. Man måste dock komma ihåg att det finns känsliga hästar som alltid reagerar på dessa moment utan att egentligen ha ett problem med sin rygg. Här spelar bland annat temperamentet en stor roll.

Kort eller lång rygg?

Exteriören kan ha en viss betydelse. Till exempel anses en kort rygg öka risken för överridande tornutskott, så kallad ”kissing spines”, eller andra problem i skelettet, medan en lång rygg anses öka risken för muskulära problem. En häst som exteriört sett har en sänkt rygg kommer inte lika lätt i ett läge där ryggen välvs uppåt (vilket aktiverar den stora ryggmuskeln longissimus dorsi) och detta kan vara en förklaring till att dessa hästar ofta är mer muskelfattiga längs ryggraden.

Det finns vissa anatomiska avvikelser som kan (men inte måste) predisponera för ryggproblem. Exempel på dessa är kraftig svankrygg eller karprygg, skolios (ryggraden är ”krokig”), sammanvuxna kotor eller avvikande antal kotor. De flesta av dessa avvikelser är dock ovanliga. Ibland kan exteriören ha viss betydelse.

Vanligast bland dressyr- och hopphästar

Absolut vanligast är att orsaken till ryggproblem hos en häst på något sätt är kopplat till hur den används. Hur den tränas, i vilken disciplin, på vilken nivå, med vilken ryttare (och ryttarens skicklighet!), passformen på sadel och annan utrustning.

Vad som passar en häst passar inte en annan, detta kan gälla både användningsområde, nivå eller ryttare. Generellt anser man dock att det förekommer mest ryggproblem hos hästar inom dressyr och hoppning.

Ny miljö påverkar hästen

Ibland uppkommer ryggproblem efter en relativt kort tid hos en ny ryttare. Detta behöver inte betyda att den nya ryttaren är dålig, eller sämre än den förra, men vid försäljning ändras ofta många faktorer i hästens liv. Förutom att hästen får en ny ryttare får den ofta samtidigt en ny sadel, ny tränare, den rids på ett annat underlag än förut och kanske på ett annat sätt.

Till detta kommer nytt stall, ny hage, nytt foder och så vidare. Det kan vara klokt att ha alla dessa förändringar i åtanke och dels undvika en del av dem, dels ge sig själv och hästen en ”tillvänjningsperiod” innan man ställer för stora krav på till exempel tävlingsprestationer.