Hästens miljö

Avmaskning av häst

Avmaskning av häst

Målet med parasitbekämpning är minimera nedsmittning av parasitägg i hagarna för att skydda framförallt unga hästar mot klinisk och subklinisk sjukdom. Avmaskning dödar maskarna i hästens kropp men riktad selektiv avmaskning bör tillämpas.

Vid avmaskning dödas maskarna i hästen vilket stoppar utskiljningen av ägg i träcken. Effekten på larvstadier varierar mellan olika avmaskningsmedel. Ju fler stadier av larver som avdödas desto längre tid tar det innan hästen utskiljer nya ägg efter avmaskning.

Utskiljningen av ägg från små blodmaskar upphör normalt under fyra veckor efter avmaskning med pyrantel, åtta veckor efter ivermektin och tolv veckor efter moxidektin. Under ett till två dygn efter avmaskning kan döda maskar ses i avföringen. Det finns inget avmaskningsmedel som har fullgod effekt mot alla arter av maskar. Rekommendationen idag, åtminstone för vuxna hästar, är att tillämpa riktad selektiv avmaskning där individuella träckprovsanalyser avgör vilka hästar som skall avmaskas och mot vilka maskar.

Riktad avmaskning bäst

Tröskelvärdet för avmaskning som de flesta parasitologer rekommenderar är 200 ägg per gram träck (EPG), även om det saknas vetenskapliga studier för detta. Riktad selektiv avmaskning minskar antalet onödiga avmaskningar genom det faktum att det i en hästbesättning i regel är 20 procent av hästarna som utskiljer minst 80 procent av den totala mängden ägg.

Detta betyder att man sällan behöver avmaska alla hästar, ofta inte ens hälften, och antalet doser avmaskningsmedel som administreras reduceras markant jämfört med de tidigare avmaskningsprogrammen då alla hästar avmaskades utan föregående diagnostik.

Parasitforskare vill betona vikten av att undersöka träckprov för stora blodmasken S. vulgaris på våren när vuxna stadier finns i tarmen. Dessvärre använder många hästägare och veterinärer ofta endast EPG som utgångspunkt för selektiv avmaskning. Detta får till följd att många hästar som inte avmaskas på grund av att de utskiljer färre ägg än 200 EPG är infekterade med S. vulgaris. Det finns därför en farhåga att förekomsten av denna parasit har ökat under de senaste åren.

På grund av att det numera finns resistens även i Sverige rekommenderas att man emellanåt följer upp avmaskningseffekten genom träckprovsundersökning 10-14 dagar efter avmaskning.

Text: SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2013-08-07, uppdaterad 2019-04-25