Få preparat fungerar mot spolmask

Spolmaskinfektion är vanligt hos föl och unghästar. Men ny forskning vid SLU visar att enbart preparat med  fenbendazol nu fungerar. Övriga substanser har utvecklat resistens.

fölunge nosar på häst

Spolmaskinfektion hos hästar ger bland annat nedsatt tillväxt och försämrad aptit men kan för vissa individer få allvarliga konsekvenser om den inte behandlas. Då det är svårt att hålla smittan borta på annat sätt behandlas föl vanligen med avmaskningsmedel flera gånger under det första levnadsåret.

På grund av det utbredda användandet av läkemedel har parasiten utvecklat resistens mot substansen ivermectin, som tidigare var förstahandsval vid avmaskning.

I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt effekten av två andra substanser, pyrantel och fenbendazol, som används mot spolmask. Träckprov från 142 föl på 9 stuterier undersöktes före och efter avmaskning.

Resultaten visar att resistens förekommer även mot pyrantel på flera gårdar, men att fenbendazol har fortsatt god effekt. Forskarna drar därför slutsatsen att fenbendazol bör användas som förstahandsval vid behandling av spolmask. Det är också viktigt att undersöka resultatet av behandling med jämna mellanrum för att säkerställa god effekt av avmaskningen.

Länk till publikationen

Källa:
Frida Martin, Johan Höglund, Tomas F. Bergström, Oskar Karlsson Lindsjö, Eva Tydén. Resistance to pyrantel embonate and efficacy of fenbendazole in Parascaris univalens on Swedish stud farms. Veterinary Parasitology (2018), volume 264, pages 69-73