Sjukdomar & skador

Skadad eller sjuk häst

Skadad eller sjuk häst - vad gör du?

Din häst är sjuk eller skadad och du behöver ringa till veterinär. I alla stall bör det finnas en lista på veterinärer eller veterinärkliniker i din närhet som du kan kontakta. Även en stallpärm med uppgifter om varje häst är bra att ha i stallet.

Skadad eller sjuk häst

Verkar hästen hängig och slö? Ta tempen innan du eventuellt ringer veterinär. Foto: Carin Wrange

Om skadan eller sjukdomen är akut kan och bör du ringa dygnet runt. Är det inte en akut situation är det bäst att ringa dagtid, helst under telefontid.

Veterinären vill ofta ha reda på om hästen är vaccinerad mot influensa och stelkramp och om den är avmaskad eller nyskodd med mera. Försök att för veterinären beskriva på vilket sätt och hur länge hästen varit sjuk eller skadad. Bra är också att veta om hästen haft liknande problem tidigare.

Innan du ringer är det viktigt att ta tempen på hästen,vilken kroppstemperatur den har kan ge signaler om tillståndet.

Hästens temperatur tas med termometer i hästens ändtarmsöppning, precis som på människa. Normaltemperatur är 37,2 – 38,2 grader, något högre hos föl.

En hästs temperatur varierar väldigt litet, därför kan det vara bra att tempa hästen några morgnar, så att man får reda på hästens normala temperatur.

När det gäller sårskador vill veterinären gärna ha besked om skadans läge och storlek. Andra frågor är: Hur beter sig hästen? Hur rör den sig?

Var också beredd på att svara på om hästen äter och dricker normalt och om urin- och träckavgång sker normalt.

Det är många saker att hålla reda på, men tillsammans hjälper de veterinären att göra en första bedömning av fallet.

Minneslista inför veterinärbesök

När hästen är sjuk eller skadad blir man ofta så orolig att man glömmer bort de allra enklaste saker – här kan du se en minneslista inför veterinärens besök.

I stallet skall telefonnumret till hästarnas ägare, deras veterinär och hovslagare finnas anslaget. När en häst blir plötsligt sjuk måste man ju kunna meddela ägaren och också kontakta veterinären.

Om man inte har det uppskrivet finns veterinärens telefonnummer i yrkesdelen (”gula sidorna”) av telefonkatalogen under ”veterinärer”. Ring veterinären på telefontiden, då får man lättast kontakt. På övriga tider kan man naturligtvis alltid ringa om brådskande fall.

Stallpärm med viktig information

En sak som är bra att ha i varje stall är en ”stallpärm” där uppgifter om varje häst kan samlas. Klicka här för att se en mall som kan användas i stallpärm.

Även hästens pass är ett viktigt dokument att visa upp vid eventuellt veterinärbesök eller resa till klinik. Jordbruksverket har utfärdat regler för hantering av pass, bland annat att passet ska finnas hos den person som hästen är uppstallad hos. Läs mer om vad som gäller för hästens pass.

Läs mer:

Sårskador hos häst
Olika typer av sår
Sårbehandling
Sövning av häst
Bandagering och eftervård
Första hjälpen i stallet – checklista
Häst i nöd – broschyr från Distriktsveterinärerna
Hästens pass