Sjukdomar & skador

Virusabort

Virusabort, vilka hästar kan få det?

Virusabort är namnet på en sjukdom som orsakas av ett herpesvirus hos hästar. Om man tar blodprov från vuxna hästar och letar antikroppar så ser man att de flesta har haft denna infektion under sitt liv.

Virusabort(1)_670
Håll helst inte avelsston med tävlande hästar i samma stall. Foto: Sigbrit Mattsson, SVA

Det finns flera typer av herpesvirus hos häst, och vanligast är EHV-1 och EHV-4. Virusen kan stanna kvar i hästens kropp efter en infektion och aktiveras igen vid stress. En häst som får abortvirus får inte alltid så mycket symptom. En övergående förkylning med eller utan feber är det vanligaste. Man kan låta veterinären ta ett nässvabbprov för att få diagnosen.

Dräktigt sto kan kasta vid smitta

Blanda helst inte avelsston med hästar som reser omkring på träningar och tävlingar i samma stall och hagar. De resande hästarna utsätts lätt för smitta med herpesvirus. Om ett dräktigt sto smittas kan det bli allvarligt. Viruset kan infektera livmodern så att stoet kastar sitt föl – fostret dör och stöts ut – det kallas också för abort. Det sker varje år några sådana fall i Sverige.

Om ett sto kastar på grund av virusabort är det stor risk att andra dräktiga ston i hennes närhet blir smittade och också kastar sina föl. Därför kan det vara viktigt att skicka in prov från dödfödda/kastade föl eller fosterhinnor för att se om det var virusabort.

Om man inte säkert vet att det var en annan orsak till kastningen så bör man isolera det kastande stoet som om det vore virusabort, för säkerhets skull.

Kan ge neurologiska symptom

Abortvirus kan i ovanliga fall ge sig på hjärnan och ryggmärgen och då får hästarna helt andra, neurologiska, symptom. De mår dåligt, blir trötta och loja, vingliga och kan få svårt att kissa. En del måste avlivas.

Vaccination finns

Det finns olika vacciner mot virusabort. De används dels till tävlingshästar mot luftvägsinfektion, dels till avelsston för att skydda från kastning. Dessa vacciner ger dock inte 100 procent skydd och ett dräktigt sto måste ges tre sprutor. Men när det gäller att rädda livet på föl väljer många ändå att kosta på vaccinationen för säkerhets skull.

Ansvarig författare: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2018-06-15

Om virusabort på SVAs webbsida

Virusabort

Du kan få veta mer om virusabort hos häst genom att följa denna länk: