Sjukdomar & skador

Utfodring, parasiter och kolik

Utfodring, parasiter och kolik

Eftersom koliksymtomen härrör från mag-tarmkanalen är det naturligt att söka orsaken i fodret eller utfodringsrutinerna. Är det något som behöver ändras?

IMG_0161
Vintertid är det viktigt att ha nära till vatten när de ges grovfoder i hagen. Foto: Carin Wrange

Tarmbakterierna (”tarmfloran”) är viktiga komponenter i hästens nedbrytning av fodret. De är samtidigt känsliga för förändringar i utfodringen, vilket är skälet till att man alltid ”smyger” in övergången från ett foderparti till ett annat eller från en foderstat till en annan.
Kraftiga och snabba foderförändringar kan, precis som foder med dålig hygienisk kvalitet, leda till rubbningar i tarmfloran som i sin tur ger gaskolik eller förstoppning. Detsamma gäller oregelbundna och långa utfodringsintervall.

En häst som förätit sig på kraftfoder (kanske varit lös i stallet?) kan också vara en orsak till tarmflorerubbningar med buksmärtor som följd. Även oregelbunden motion, långa transporter, extra hårt arbete och annan stress kan bidra till rubbningar i mag- tarmfunktionerna med fodersmältningsproblem och koliksymtom.
Hästar som går på sandrika beten kan råka ut för en särskild sorts kolik ”sandkolik” som beror på att de under en lång tid fått i sig så mycket sand som ansamlats i tarmen att det ger koliksymtom.

Under den kalla årstiden är det viktigt att hästar som har tillgång till grovfoder i hagen också erbjuds vatten i riklig mängd. I annat fall kan hästarna drabbas av kolik. Ett tempererat kar med vatten eller en vattenkopp med frostfritt vatten i hagen ger hästen möjlighet att dricka när den vill och behöver.

Parasiter kan bidra

Parasitangrepp kan ge skador som leder till kolik. Hos föl och unghästar kan riklig mängd spolmask ge koliksymtom och hos äldre djur kan bandmask ge förändringar i övergången tunntarm blindtarm.
Den allra viktigaste parasitära orsaken till kolik hos häst är emellertid de skador i tarmarnas blodkärl som stora blodmaskens (Strongylus vulgaris) larver ger upphov till. De vandrar under sin utveckling upp i de blodkärl som leder från aorta (stora kroppspulsådern) till tarmen. I blodkärlens väggar uppstår då skador som gör att blodförsörjningen till tarmen blir störd. Beroende på hur stora skador som larverna åstadkommer kan följden bli allt från lindrigare återkommande kolikanfall till svåra och livshotande rubbningar i tarmens blodförsörjning.