Sjukdomar & skador

Hormoner & fång

Ändrad hormonbalans kan ge sjukdomar

Vid endokrinologiska sjukdomar påverkas hormonbalansen och det kan leda till olika sjukdomstecken. Endokrinologi är bland annat nära förknippat med ämnesomsättning, metabolism.

Vilka organ som insöndrar hormoner, vad hormonerna gör och hur regleringen av hormoner styr kan du läsa under fliken Endokrinologi – hormoner.

Hormonerna för signaler till målcellerna för att styra deras funktion. När allt fungerar som det ska, så reglerar ett styrhormon hormoninsöndringen, så att det hela tiden är den nivå av hormonet som kroppen behöver. När hästen har en endokrinologisk störning som till exempel Cushing’s eller insulinresistens påverkas hormonbalansen vilket ger olika sjukdomstecken.

Ämnesomsättning – metabolism

Metabolism – ämnesomsättning – handlar om kroppens kemiska reaktionsvägar för att exempelvis omsätta näring till energi, byggstenar och slaggprodukter, att reglera utsöndringen av hormoner och att bryta ner intagna läkemedel till verksamma beståndsdelar.

Endokrina organ

Om hästen har en sjukdom eller skada på ett organ som insöndrar hormoner så kan den få en endokrinologisk sjukdom. Exempel är binjurarna, bisköldkörtlarna (parathyroidea), brässen (thymus), bukspottkörteln, fettvävnad, hjärtat , hypofysen, hypotalamus, levern, mag-tarmkanalen, njurarna, placenta (moderkakan under graviditeten), sköldkörteln, tallkottkörteln (epifysen), testiklarna, och äggstockarna.

Läs om några sjukdomar hos häst som är kopplade till endokrinologi och metabolism: