Hästens miljö

Regler för läkemedelsanvändning

Regler för läkemedelsanvändning

Hästen är sjuk och behöver medicin! Då ska veterinären inte bara besluta vilket läkemedel hästen behöver, utan hästägare och veterinär måste också ta hänsyn till de regler som gäller användning av läkemedel till hästar.

vaccination-av-hästen-görs-av-veterinär-mot-influensa-botulism-och-kvarka

Hästägare får inte själva ställa diagnos och använda läkemedel som finns kvar hemma, om hästen blir sjuk. Bedömning och behandling ska alltid ske av legitimerad veterinär. Foto: Lisa Chröisty

Du som hästägare behöver också känna till reglerna runt tävling och medicinering. Vid användning av läkemedel till hästar finns det två regelverk:

1. Lagstiftning, bland annat från Jordbruksverket.

2. Särskilda regler för hästar underställda sportorganisationerna, till exempel Antidopingsreglemente för Svensk Travsport. Flera olika sportorganisationers reglementen gällande antidoping finns bifogade längst ned på sidan.

Lagstiftningen är tvingande – alla måste alltså följa den. Enligt djurskyddslagen är dopning av tävlingshäst ett brott och kan bli föremål för allmänt åtal.

Som sportutövare är du skyldig att känna till alla regler för dopning och otillåten medicinering för häst/ponny, vad som gäller i fråga om karenstider samt förbud och du har också skyldighet att ställa upp på dopningskontroll. Svensk Travsports regler måste följas i verksamhet med anknytning till travsporten samt vid alla travtävlingar. För galopp- och ridsport gäller regelverken hos Svensk Galopp respektive Svenska Ridsportförbundet. Observera att dessa regelverk i vissa fall är än hårdare än lagstiftningen.

⇨ Läs mer i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur.

Alltid veterinärundersökning innan receptbelagd behandling

En veterinär måste undersöka och göra en bedömning av den sjuka hästen eller hästarna innan han/hon skriver eller lämnar ut läkemedel.

Du får som hästägare alltså inte själv ställa diagnos och använda läkemedel som du har kvar hemma sedan en tidigare behandling.

⇨ Läs mer i föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning av Statens jordbruksverk (SJVFS 2019:32).

Val av läkemedel

En veterinär måste i första hand använda läkemedel som är inregistrerade för häst i Sverige. Om sådant saknas, får hon/han i tur och ordning istället välja:

Ett läkemedel som är inregistrerat för ett annat djurslag i Sverige.

Ett humanmedicinskt läkemedel (ett läkemedel avsett för människor) eller ett läkemedel som är inregistrerat för djur i ett annat EU-land (så kallat licenspreparat).

ponny-i-stall-blir-behandlad-av-veterinär-med-regler-för-läkemedel-hos-häst

För läkemedel och substanser finns två olika karenstider: för läkemedel och för slakt. Konsekvenser som är viktiga att både ha koll på – och informera djurägaren om. Foto: Lisa Chröisty

Karenstider

Det finns två typer av karenstider, dels för tävling, dels för slakt. En karenstid är en tid i timmar eller dygn som räknas efter avslutad tillförsel av läkemedel eller substans alternativt upphörd annan behandling eller åtgärd.

Hästen anses i EU vara ett livsmedelsproducerande djur, det vill säga hästar är enligt detta ett djurslag som är avsett att ätas upp efter slakt. Därför finns regler för vilka läkemedel som får användas till hästar.

Grundprincipen är att man bara får använda läkemedel som har en fastställd karenstid för slakt. Det finns också ett alternativ att undanta en enskild häst från livsmedelskedjan, vilket görs genom att skriva i en särskild sida i hästens pass. Din veterinär kan hjälpa dig med detta.

Läs mer:

Källa: Svensk Travsport, 2014. Senast granskad av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA, 2023-08-29.