Hästens miljö

Regler för läkemedelsanvändning

Regler för läkemedelsanvändning

Hästen är sjuk och behöver medicin! Då ska veterinären inte bara besluta vilket läkemedel hästen behöver, utan också ta hänsyn till de regler som gäller användning av läkemedel till hästar.

Du som hästägare behöver också känna till reglerna runt tävling och medicinering. Vid användning av läkemedel till hästar finns det två regelverk:

1. Lagstiftning, bland annat från Jordbruksverket.

2. Särskilda regler för hästar underställda sportorganisationerna, till exempel Tävlingsreglemente för Svensk Travsport (se särskilt § 43-45).

Lagstiftningen är tvingande – alla måste alltså följa den. Läs mer på Regler för läkemedelsanvändning.  Svensk Travsports regler måste följas i verksamhet med anknytning till travsporten samt vid alla travtävlingar. Observera att Svensk Travsports regler i vissa fall är hårdare än lagstiftningen. Detsamma gäller Svensk Galopp och Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur (L17, SJVFS 2013:43)

Alltid uppföljande behandling

En veterinär måste undersöka och göra en bedömning av den sjuka hästen eller hästarna innan han/hon skriver ut eller lämnar ut läkemedel.

Du får som hästägare alltså inte själv ställa diagnos och använda läkemedel som du har kvar hemma sedan en tidigare behandling. Läs mer i Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (D 9, SJVFS 2012:32) .

Val av läkemedel

En veterinär måste i första hand använda läkemedel som är inregistrerade för häst i Sverige. Om sådant saknas, får hon/han i tur och ordning istället välja:

Ett läkemedel som är inregistrerat för ett annat djurslag i Sverige.

Ett humanmedicinskt läkemedel (ett läkemedel avsett för människor) eller ett läkemedel som är inregistrerat för djur i ett annat EU-land (så kallat licenspreparat).

Karenstider

Det finns två typer av karenstider, dels för tävling, dels för slakt. En karenstid är tiden i timmar eller dygn och räknas efter avslutad tillförsel av läkemedel eller substans alternativt upphörd annan behandling eller åtgärd.

Hästen anses i EU vara ett livsmedelsproducerande djur, det vill säga avsett att ätas upp efter slakt. Därför finns regler för vilka läkemedel som får användas till häst.

Grundprincipen är att man bara får använda läkemedel som har en fastställd karenstid för slakt. Det finns också ett alternativ att undanta en enskild häst från livsmedelskedjan, vilket görs genom att skriva i en särskild sida i hästens pass. Din veterinär kan hjälpa dig med detta.

Källa: Svensk Travsport, 2014-05-14