Hästens miljö

Karenstider för tävling

Karenstider för tävling

Hästar som tävlas eller tränas för tävling får inte vara påverkade av läkemedel. Därför finns det så kallade karenstider för tävling. Karenstiden är den tid som minst måste gå från att hästen fått sin sista läkemedelsdos tills den tävlar eller tränas på ett tävlingsliknande sätt. 

Man får inte heller påverka hästens prestationsförmåga eller temperament på annat sätt inför eller under en tävling så även vissa behandlingsmetoder har karenstider för tävling.

Jordbruksverket lagstiftar om vad som gäller när man ska tävla med hästar. Lagarna är alla skyldiga att känna till och följa.

Sportorganisationerna, till exempel Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och Svensk Travsport, har dessutom möjlighet att ha egna, strängare regler. Vad som gäller inom respektive sport går att läsa på organisationernas hemsida. I praktiken sköter Svensk Travsport uppdateringen av listorna över karenstider för tävling och övriga har samma listor. Enstaka undantag finns dock!

Grundregeln är att ALLA läkemedel har en karenstid för tävling på minst 96 timmar (4 dygn). Det finns enstaka undantag som inte har någon karenstid, alltså 0 timmar. Injektioner har generellt en karenstid på 96 timmar förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid. Ledinjektioner har generellt en karenstid om 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid.

Vaccinationer har också karenstid för tävling. För trav- och galopphästar är karenstiden 96 timmar, för ridhästar inom SvRF är karenstiden för influensavaccination 7 dygn, i enlighet med FEI:s regler.

Din veterinär kan hjälpa dig med information om vilka läkemedel/behandlingar hästen fått och var du hittar karenstider för dem.
Källa: Svensk Travsport, 2014-03-19

Allmän information om karenstider för tävling finns här:

 

Karenstiderna för olika läkemedel, behandlingar etc. finns här: