Hästens miljö

Minska risken för oavsiktlig dopning del 3

Minska risken för oavsiktlig dopning - del 3

Forskning har visat att läkemedelsrester i omgivningen kan ”smitta” en obehandlad häst. Om man själv tar läkemedel finns också risk att man för över små mängder läkemedel till sin häst vid hantering.

Här finns några rekommendationer kring medicinering och vad du kan göra för att minska risken för oavsiktlig dopning. Det här är sista delen av tre.

Ställ aldrig in någon annan häst i en box där en häst under behandling står, inte ens tillfälligt. Gör rent boxen extra noga när behandlingsperioden är avslutad och den efterföljande karenstiden. Glöm inte vattenkoppen.

Informera eventuella gäster om att det finns hästar i stallet som står under medicinering. Dessa hästars boxar ska vara märkta.

Släpp inte en tävlande häst i en hage tillsammans med en häst som står under medicinering eller under den efterföljande karenstiden.

Ge inte hästar brödrester, i synnerhet inte med vallmofrö. Kontrollera allt som ges till hästen så att det inte innehåller substanser som är belagda med karenstider.

”Smittorisker” med dopningssubstanser

Om du behandlar dig själv med utvärtes läkemedel, tänk på att detta kan överföras till din häst om du inte tvättat händerna! Det kan finnas viss risk för överföring även av läkemedel som tas på annat sätt, till exempel att läkemedelsrester från tabletter finns kvar på händerna eller via urin.

Detta gäller även andra ämnen, till exempel kosttillskott, naturmedel, utvärtes produkter och otillåtna ämnen såsom narkotika. Läs mer om aktiva och antidopning på Svenska Ridsportförbundet.

Tvätta alltid händerna efter all hantering av läkemedel och liknande ämnen samt efter toalettbesök innan du tar i hästen eller hästens utrustning.

Låt aldrig andra djur, till exempel katter och hundar, som står under läkemedelsbehandling vistas i hästarnas boxar.

För exakta uppgifter om gällande karenstider, sök information på Svensk Travsports hemsida.

Källa: Svensk Travsport, 2014-01-31