Hästens miljö

Minska risken för oavsiktlig dopning del 2

Minska risken för oavsiktlig dopning - del 2

Här finns några rekommendationer kring medicinering och vad du kan göra för att minska risken för oavsiktlig dopning. Det här är andra delen av tre.

Behandla rätt häst ! Alla läkemedelsförpackningar ska vara märkta med hästens namn. Låt en person vara ansvarig för hela medicineringen under behandlingen. Detta för att undvika att till exempel en dubbel dos ges, vilket kan leda till längre karenstid.

Sätt upp ett anslag på hästens boxdörr där det anges vilken häst som behandlas, med vilket preparat och under vilken tid.

Orala preparat

Läkemedel som ska ges i munnen till hästen bör om möjligt ges direkt in i munnen. Exempel på sådana preparat är läkemedel i form av pasta eller oral gel.

Om läkemedlet ska ges tillsammans med foder:
Blanda läkemedlet med en liten mängd foder som binder läkemedlet så att det inte dammar eller skvätter omkring, till exempel blötlagd betfor eller annat fuktat kraftfoder.

Använd särskild hink eller lös krubba. Lägg aldrig läkemedel i hästens ordinarie krubba. Märk hinken eller krubban och använd den inte till andra hästar. Gör rent den noggrant efteråt.

Ge inte hästen läkemedel inne i sin box utan stå någonstans där omgivningen är lätt att göra rent om spill sker.

Utvärtes preparat

Exempel på utvärtes preparat är kräm, salva, liniment och gel. Ibland ska de gnidas in i huden, ibland bara strykas på. Tvätta händerna noga efter appliceringen eller använd engångshandskar.

Använd engångsbandage (bomull och gasbinda) om det behandlade området ska bandageras. Ett alternativ är att tvätta bandagen i tvättmaskin innan de används igen, oavsett om det är till samma häst efter medicineringens avslutande eller till en annan häst.

Om preparatet används på en plats på kroppen som kommer i kontakt med utrustning eller täcken – använd separata persedlar för denna häst och gör rent dem när medicineringen avslutats.

Undvik att utföra behandlingen i hästens box. Preparat som har/kan ha inflammationshämmande effekt, till exempel DMSO, har en karenstid på minst 14 dygn.

Injektionsbehandlingar

Undvik att ge injektioner i hästens box. Stå på ett ställe som är lätt att göra rent. Undantag är administrering av penicillin som av säkerhetsskäl bör göras i box.

Injektion i led får endast utföras av veterinär. Ledbehandlingar har alltid minst 14 dygns karenstid. Om kortison givits i leden är karenstiden minst 28 dygn.

För exakta uppgifter om gällande karenstider, information på Svensk Travsports hemsida.

Källa: Svensk Travsport, 2014-01-31