Hästens miljö

Minska risken för oavsiktlig dopning del 1

Minska risken för oavsiktlig dopning - del 1

Varje år inträffar några fall av otillåten medicinering som kanske skulle ha kunnat undvikas om kombinationen hästar och läkemedel hanterats på ett annat sätt än vad som varit fallen.

Här finns några rekommendationer kring medicinering och vad du kan göra för att minska risken för oavsiktlig dopning. Det här är första delen av tre.

Dagens analysmetoder kan spåra även mycket små mängder av olika substanser. Det är viktigt eftersom små mängder kan påverka hästen. Det innebär också att kontakten mellan en tävlande häst och läkemedel och andra ämnen som inte är tillåtna i samband med tävling och träning för tävling helt måste förhindras.

Genom att ta reda på vad som gäller minskar du risken för oavsiktlig dopning. Kom dock ihåg att tränaren alltid är ansvarig för att hästen ej innehåller otillåtna substanser (gäller trav- och galoppsporten). Planera därför behandlingar tillsammans med din veterinär.

Hantering av läkemedel

Alla läkemedel ska förvaras i låst skåp, låst kylskåp eller annat låst utrymme. Detta är ett krav för receptbelagda läkemedel enligt Svensk Travsport men rekommenderas för alla läkemedel samt andra substanser som är belagda med karenstid.

Alla läkemedelsförpackningar ska vara märkta med namnet på den häst som de används till. Detta är tränarens ansvar.
Läkemedel som blivit över lämnas till apotek för destruktion. Alla förpackningar som varit i kontakt med läkemedel ska kasseras. Använd inte gamla läkemedelsförpackningar till fodermått!

För exakta uppgifter om gällande karenstider, sök information på Svensk Travsports hemsida eller Svenska Ridsportförbundet.

Källa: Svensk Travsport, 2019-04-01