Hästens miljö

Dopningsprov

Dopningsprov på hästar

Dopningsprov kan förekomma på såväl tävling som träning inom hästsportens alla grenar. Provet är till för att testa att hästen inte har någon otillåten substans i kroppen som kan påverka dess prestation.

Vid såväl tävling som träning kan det förekomma provtagning av hästar för att undersöka om det finns någon otillåten substans i hästens kropp med syfte att påverka hästens prestation. Det klassas i så fall som dopning av hästen. Inom travet tas varje år cirka 4 500 dopningsprov. Inom ridsport görs cirka 400 prover på häst och cirka 50 på ponny.

Med dopning menas vanligen åtgärder eller medel som kan påverka djurets temperament eller prestations­förmåga. Mer specifikt har dopning definierats som ”tillförsel av i foder ej naturligt före­kommande ämnen, eller av i foder naturligt före­kommande ämnen men i onormal mängd. Likaså ämnen och åtgärder som kan ha allmän eller lokal­påverkande effekt”.

Man brukar dela upp dopning­begreppet i positiv, negativ, ”terapeutisk” och oavsiktlig dopning. Till detta kan också läggas olika försök att maskera dopning samt numer även risken för gendopning.

urinprov vid dopningsprovtagning

Vid dopningstestning tas urinprov från hästen. Foto: Carin Wrange

Så går det till (text hämtad från SVA):

Beslut om dopningsprov kan tas av mål-/överdomare, ban-/tävlingsveterinär eller ansvarigt sportförbund och ska ske enligt följande rutin:

 • Urinprov tas från en tävlingshäst för att kontrollera så att inga otillåtna substanser förekommer.
 • Hästen förs under övervakning av funktionär till provtagningsstall efter löp/klass. Provtagning kan i vissa fall förekomma innan tävlingar.
 • Tränare, ryttare, ägare eller representant för dessa uppmanas att närvara för kontroll av provtagningen.
 • Ovan nämnd person skall vara noga med att kontrollera att protokollet som följer med provtagningsförpackningen har samma nummer som står på urinburkar och blodrör. Det är också viktigt att protokollet inte undertecknas av hästens representant innan kroppsvätska från djuret har överförts i burkar eller rör.
 • I första hand försöker provtagningspersonalen erhålla ett urinprov från hästen. Hästen kan kvarhållas upp till två timmar. Därefter tas blodprov. Se provtagningsinstruktioner dopningskontroll för urinprov och blodprov på Svensk Travsports webbplats eller provtagning på Svenska Ridsportförbundets webbplats.
 • Provet förvaras kylt och sänds i specialförpackning till laboratoriet.
 • Protokoll över dopningsprovtagning är framtaget av sportförbunden och laboratoriet i samarbete.
 • Urinprovet för dopningskontroll packas i en särskild förpackning. De olikfärgade kopiorna av protokollet går till sportförbundet, tävlingsarrangören, laboratoriet och hästägarens representant.
 • Vitt protokoll – till Svensk Travsport/arrangerande förbund
 • Gult protokoll – till banan/tävlingsarrangören
 • Blått protokoll – till SVA tillsammans med proverna
 • Rött protokoll – till hästens representant

Det tar cirka två till tre veckor att erhålla svar på analysen.

blodprov

Vid dopningstest tas även blodprover för analys. Foto: Carin Wrange

Läs mer om dopningsprov, karenstider samt forskning:

Källa: Svensk Travsport och Stiftelsen Hästforskning 2014-02-02, uppdaterad 2022-01-19