Sjukdomar & skador

Fästingburna sjukdomar

Fästingburna sjukdomar, får hästar det?

Den vanligaste fästingen i Sverige, Ixodes ricinus, kan bära på flera olika bakterier och virus. Dessa orsakar i varierande grad sjukdom hos olika djurslag och människa.

Det viktigaste smittämnet från fästing till häst är Anaplasma phagocytophilum.

Den bakterien kan ge sjukdomen akut granulocytär anaplasmos (hette förut ehrlichios) som är relativt vanlig på hästar under sommarhalvåret i fästingtäta delar av landet.

fastingburna-sjukdomar(1)_250

Fästingar bär ibland på smittor som kan drabba även häst. Illustration: Helena Johansson, SVA

Hög feber vid akut anaplasmos

Symtomen på hästar med akut anaplasmos är hög feber, svullna ben, vinglighet, nedsatt allmäntillstånd och aptit. Ibland ses också gulaktiga slemhinnor. Anaplasmos kan behandlas med antibiotika, men utan antibiotika blir hästen också ofta frisk inom en vecka av sig själv.

Ett alternativ till antibiotika kan vara att behandla med febernedsättande medel några dagar. Kronisk anaplasmos är något vissa har pratat om, men det finns inga vetenskapliga belägg för något kroniskt tillstånd av anaplasmos hos häst i dagsläget.

Inga bevis för borrelios på häst

Borrelia är en annan fästingburen bakterie, men det finns inte vetenskapliga bevis för att den skulle kunna orsaka sjukdom (borrelios) hos häst i dagsläget.

I en svensk studie av Egenvall och medarbetare (2001) visade sig 20-22 procent av undersökta hästar ha antikroppar mot borrelia, men det kunde inte kopplas till sjukdom eller symtom på sjukdom hos hästarna. I utländska studier har man försöksinfekterat hästar utan att få fram bevis för sjukdom.

Krävs utredning för rätt diagnos

Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar då man träffar på ett smittämne, oftast oavsett om smittämnet framkallar sjukdom eller inte. Det är därför inte rätt att basera en diagnos bara på fynd av antikroppar. Speciellt inte när det gäller en bakterie som borrelia som man inte kan bevisa att den ens ger symtom hos häst.

Om veterinär ändå misstänker att en häst kan ha drabbats av borrelios krävs en ordentlig medicinsk och ortopedisk utredning så att andra mer troliga diagnoser kan uteslutas.

IMG_2680

Fästing som sitter på hästens hals nära huvudet. Foto: Carin Wrange

Var restriktiv med antibiotika

Rätt diagnos har blivit viktigare också på grund av att fler och fler bakterier som inte är känsliga för antibiotika, börjar dyka upp även inom djursjukvården. Man ska inte använda antibiotika till lidande som det har liten eller ingen effekt på, som till virussjukdomar, eller för säkerhets skull då man inte lyckats ställa någon säker diagnos, eller i förebyggande syfte.
Om antibiotika används på ett felaktigt sätt så ökar risken för utveckling av resistenta bakterier hos både djur och människor.

Läs mer om fästingar på SVA:s hemsida.

Läs mer om fästingburna sjukdomar:
Granulocytär anaplasmos (f.d. granulocytär ehrlichios) hos häst
Anaplasmos (f.d. ehrlichios)