Om hästen

Svalget

Hästens svalg

Näshålans ”golv” bildas av gommen, som i sin bakre del saknar benunderlag och därför kallas mjuka gommen. Denna har till bl a funktion att vid sväljning sluta tätt upp mot näshålan så att foder inte kan passera. På liknande sätt finns i struphuvudet ett struplock som stänger öppningen till luftstrupen vid sväljningen. Öppningen till luftstrupen är på vardera sidan begränsad av brosk. Innanför dessa finns stämbanden.

svalget(1)_948[1]

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2013. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.