Hästens miljö

Smittspridning

Smittspridning mellan hästar

Smittor sprids på olika sätt. Det mesta som kommer från ett smittat djur kan vara smittförande. Beroende på vilken infektion det är kan smittämnet finnas i exempelvis nosflöde, avföring, sårvätska, blod, sperma, på hår, hud eller fosterhinnor.

häst-välfärd_social-kontakt
Hästar sprider lätt smitta mellan varandra, till exempel om de går i samma hage. Foto: Carin Wrange

Förutom direktkontakt så kan smittor spridas via andra djur, människor, utrustning eller insekter. Informera alltid besökare när det pågår smitta i ett stall. Se till att de inte kommer i kontakt med sjuka hästar.

Direkt smittspridning mellan hästar

Smittspridning från häst till häst är ofta mycket effektiv. En hög smittdos kan överföras om två hästar har direktkontakt. När hästen delar stall eller hage med andra, åker samma transport eller får kontakt på en aktivitet eller tävling så kan detta hända. Vissa smittor sprids också genom luften. Vid hästinfluensa kan en sjuk häst sprida virus upp mot 45-50 meter när den hostar.

Ibland är en häst smittsam utan att den själv är synligt sjuk. Det kan vara under inkubationstiden, alltså innan sjukdomen har brutit ut. Det kan också vara en infektion som finns där utan att ge symptom på just den individen, så kallade tysta smittbärare. Nya hästar bör man därför gärna ställa avskilt den första tiden.

Alla som hanterar hästar bör tänka förebyggande när det gäller smittskydd. Att hästar som står i samma stall hälsar på varandra är helt ok, men låt aldrig hästen hälsa på andra vid tävling eller träning. Res inte ut med din häst på aktiviteter om det finns någon häst i hemmastallet som visar tecken på smittsam sjukdom. Då förstör du kanske säsongen för alla andra deltagare.

IMG_6509
Skor och kläder kan sprida smitta mellan hästar. Foto: Carin Wrange

Smittspridning via människor eller utrustning

När vi människor kommer i kontakt med smittsamma hästar riskerar vi att smitta ned andra hästar. Smittsamt material kan fastna på händer, kläder och skor och annan utrustning.
Om du håller till på flera olika gårdar med hästar, är det lämpligt att inte ta med dig samma kläder eller skor mellan gårdarna utan att de är nytvättade, för att minska smittrisken. Om du är ute på besök någonstans med dín egen häst, se till att du inte hanterar andra hästar som inte finns i ditt eget stall. Om du ändå måste det, sprita händerna mellan hästkontakterna.

Tvätta händerna ofta och använd engångshandskar när du rengör sår hos hästen. Om du sköter en isolerad häst så måste du också byta kläder och skor innan du går vidare till andra hästar.

häst-som-äter-fakta-om-hästar-på-hästsverige
Avskild box med egen ingång bör finnas för att kunna isolera hästar med misstänkt smitta, eller nyanlända hästar. Foto: Carin Wrange

Tänk rätt från början

Förr eller senare drabbas alla stora stall av smitta, och inte bara en gång. Se till att du kan avgränsa smittan genom att ha ett stall, en box eller en hage avskild från andra hästar där du direkt kan ställa hästar med symptom som feber, snuva, hosta, hårlösa fläckar eller diarré. Det är också bra att använda för alla nytillkomna hästar de första veckorna.

Om det bara finns en enda byggnad kanske det går att avskilja ena änden, helst med egen ingång. Man kan sätta upp tillfälliga mellanväggar. Det kan fungera om smittan inte är luftburen. Se till att det går att byta kläder och skor och desinfektera sig vid ingången till den isolerade delen.

Checka om du tänkt rätt från början med frågorna nedan!

För att förebygga smitta:

 • Finns mottagningsstall och avskild utevistelse för nyinkomna hästar där
  de kan vistas under de första veckorna?
 • Kan hästarna hållas i åldersgrupper, framför allt, går det att skilja
  unghästar och tävlingshästar?
 • Kan dräktiga ston hållas separerade från unghästar och tävlingshästar?
 • Finns det möjlighet att avgränsa ett större stall i mindre enheter?
 • Finns separat personal för att sköta olika stallavdelningar?
 • Har besökare till stallet rena skor och kläder som inte varit kontakt med
  sjuka hästar?
 • Används rent varmt vatten, ren tvål, ren handduk och handdesinfektion till handtvätt, t ex vid sårvård och efter kontakt med hästar utifrån?
 • Finns det, vid behov, skyddskläder och skoskydd?
 • Rengörs hästtransporten regelbundet?

När smitta brutit ut i stallet:

 • Har du omedelbart isolerat de sjuka hästarna i ditt stall?
 • Kan de sjuka hästarna hållas åtskilda från övriga hästar även utomhus?
 • Finns det personal som kan sköta enbart de sjuka hästarna?
 • Har veterinär inom kort undersökt de sjuka hästarna för rätt diagnos,
  behandling och rådgivning?
 • Har du informerat om det uppkomna läget till dem som arbetar och vistas
  i stallet och besökare?
 • Har du organiserat så att samtliga hästar i stallet tempas dagligen och att det skrivs upp på en särskild lista?
 • Finns det redskap och övrig utrustning som enbart används till sjuka
  hästar?
 • Finns det möjligheter till effektiv handtvätt med tvål, varmt vatten, ren
  handduk och handdesinfektion?
 • Finns det nya engångshandskar att använda för sårbehandling och
  medicinering?
 • Byter personalen och besökare skor och kläder efter besök i smittade
  stallavdelningar, alternativt används skyddskläder och skoskydd?
 • Rengörs inredning i stallet och transporter där sjuka hästar har vistats?
 • Desinficeras stallet, redskap, utrustning och hästtransport efter den
  mekaniska rengöringen?