Hästens miljö

9 tips för smittskyddat stall

9 tips för att bygga smarta smittskydd

Gör en noggrann planering av smittskyddet på din anläggning. Det är bäst om du kan göra det redan innan anläggningen byggs eller byggs om. Lägg sedan till bra arbetsrutiner så når du syftet med smittskyddet:

1. Bygg för mindre hästgrupper

IMG_1871

Bygg gärna för mindre hästgrupper (8-10 hästar) med egen ingång och utrustning, istället för ett enda stort stall. Då kan sjukdomen avgränsas effektivt när smittan kommer in i en grupp.

Om man har 100 hästar under samma tak och det sprids ett luftvägsvirus som hästinfluensa eller virusabort så anses alla hästar exponerade, medan kvarkabakterien inte är luftburen på samma sätt.

2. Bygg så att egna hästar inte blandas med besökande hästar

IMG_6575

Bygg så att gårdens egna hästar enkelt hålls skilda från besökande hästar. Både inomhus och utomhus. Se till att gästande hästtransporter kan parkeras avskilt och att besökande hästar kan lastas ur, skötas, tränas, fodras och vattnas utan att gästerna behöver gå in bland gårdens egna hästar.

Smittrisken ökar när främmande hästar hålls tillsammans, speciellt då många hålls under samma tak.

Alla kontakter mellan häst-häst, häst-människa och häst-andra djurslag är möjliga smittvägar. Ju fler sådana möjliga kontakter, desto högre risk för smittspridning. En del smittor kan också gå via material som flera hästar kommer i kontakt med, till exempel på uppbindningsplatser, väggar, borstar, svampar, rep, hinkar och staket.

3. Bygg lättstädat och lättvättat

box-i-stall-sollentuna-foto-carin-wrange

Ordna så att det blir lättstädat i boxar och övriga utrymmen i stallet. Välj inredningsmaterial som lätt kan tvättas och desinfekteras.
Här är exempel på återvunna plastplankor i boxväggen. Ett material som tål både hästsparkar och högtryckstvätt.

4. Bygg stall med god ventilation och luftkvalitet

stallinredning-Carin-Wrange-IMG_4213-300px(1)_300[1]

För att få en bra luftkvalitet bör det finnas ventilation. Att upprätthålla god lufthygien betyder att luften hålls fri från föroreningar. Höga halter av luftföroreningar i den luft som hästen andas medför skador i luftvägarna och nedsatt prestationsförmåga. Föroreningar består framför allt av damm från foder och strö samt från gödselgaser (ammoniak). För att få tillräckligt bra luft i stallet räcker det inte med högt till tak. Man måste också se till att luften i stallet byts tillräckligt ofta.

5. Gör en enhet som kan användas för isolering

häst-inhysning-hälsa-stall

Lägg det minsta stallet mest avsides, och använd som ”välkomststall” för karantän av nyanlända hästar. Du kan också ha det vid behov för isolering av sjuka hästar (om du inte bygger ytterligare en enhet för det).

För skydd mot luftburen smitta som hästinfluensa behövs minst 50 meters säkerhetsavstånd. För smittor som inte är luftburna (till exempel kvarka) räcker fysiska barriärer (ingen direktkontakt) och noggrann hygien, till exempel handdesinfektion, kläd- och skobyte.

Gödsel ska också kunna hanteras separat. Lägg en rasthage i anslutning till karantänen så att isolerade hästar kan få komma ut, utan att passera i närheten av andra hästar.

6. Bygg rätt för förvaring och hantering av foder

IMG_6510

Förvara foder hygieniskt och skyddat så att smitta inte kan spridas. Skadedjur, fåglar och andra djur ska inte kunna komma åt fodret.

Håll redskapen för foder avskilt från redskapen för gödselhantering.

Kärl för foder och vatten ska hållas rena. Om de delas mellan hästar medför det hög smittrisk.

Om någon häst behöver medicineras via fodret, använd särskild medicinhink som rengörs mellan varje giva. Ge aldrig medicin i hästens vanliga krubba.

7. Ordna för fräscht vatten

IMG_7186

Vattenslangar kan föra smitta mellan olika hinkar om de doppas ned i vattnet. På tillfälliga evenemang, till exempel tävlingar eller träningar/kurser, är det säkrast att varje häst har en egen vattenhink som fylls från en kran. Använda vattenhinkar bör tömmas på ett säkert sätt, direkt i avloppet eller på en gödselhög.

Ett tips är att till tävling/träning ta med egen vattendunk i transporten för att minska smittrisken. Alla kärl för vatten och vattenkoppar inomhus och utomhus ska hållas rena. Inspektera varje dag, vissa hästar kan lämna både foder och träck i vattenkoppar eller hinkar.

8. Bygg tillräckligt många fräscha spolplatser

IMG_7331

Det bästa för smittskyddet är att varje grupp med hästar eller stallenhet har en egen spolplats. Håll den fräsch.

Spolplatser används ibland också för sår- och munvård. Se till att det finns möjlighet för handdesinfektion och desinfektion av väggar och golv.

Vid sårvård, samla ihop använt material i en påse, släng inte på golvet. Se till att alltid ha handskar på vid sårrengöring.

9. Bygg för handtvätt på strategiska ställen

20120525_0306

Sätt upp handfat, flytande tvål, pappershanddukar och handdesinfektion för att underlätta den enkla vanan att tvätta händerna och skydda sig och hästarna mot smittor.

Det måste vara lätt att tvätta händerna nära där man sköter om hästarna.

Ett annat viktigt ställe för handtvätt och handsprit som lätt glöms bort är vid ingången till fikarummet eller cafeterian.

Länkar: