Hästens miljö

7 smittsäkra rutiner i stallet

7 smittsäkra rutiner i stallet

Med rätt rutiner i stallet minskar du risker för smittor. Och om smittan trots allt kommer, kan stallet snabbare bli fritt från isolering. Hästverksamheten kan på så sätt snabbare komma tillbaka till det normala och du minskar risken för ett stort tapp.

De viktigaste rutinerna för smittskydd är att:

 • Isolera nya hästar
 • Isolera hästar med symptom på sjukdom
 • Vaccinera
 • Se till att människor och föremål inte för vidare smitta mellan gårdar eller djur

1. Isolera nya hästar

häst-inhysning-stall-box

Alla hästar utifrån är möjliga smittkällor. Tillåt endast hästar som är friska att komma in och håll dem helst avskilda några veckor. Sätt upp regler för vilka hästar som får komma och på vilka grunder en häst kan bli avvisad.

Gå igenom att nya hästar ser friska ut, är vaccinerade och har hästägarförsäkran om sin frihet från uppenbar smittrisk.

Använd alltid karantän för högriskgruppen:

 • Hästar från handelsstall och andra stall med stor genomströmning
 • Hästar som åkt med gemensamma transporter
 • Hästar som varit på väg länge
 • Ovaccinerade hästar
 • Unga hästar
 • Hästar som har gjort en extraordinär ansträngning
 • Hästar som kommer från ett ställe där det är känt att symptom på smitta förekommit de senaste 3 veckorna
 • Hästar som kommer från ett ställe med okänt smittstatus

2. Isolera hästar med symptom på smittsam sjukdom

Hastsilhuett_SVA-600px(1)_600[1]
Låt inte den sjuka hästen smitta andra hästar. Foto: Privat

Ställ direkt undan hästar som visar symptom som skulle kunna vara tecken på smitta. De ska inte vara i kontakt med andra hästar direkt eller indirekt via skötare eller utrustning. Kontakta veterinär.

Besökare får inte vara i kontakt med de isolerade hästarna.

Byt kläder och skor och tvätta och desinficera händerna efter kontakt med hästarna.

Symptom på smitta kan vara:

 • Feber över hästens normaltemperatur eller 38,3 grader
 • Nedsatt allmäntillstånd, slö, äter inte
 • Snuva, näsflöde
 • Hosta
 • Diarré
 • Hårlösa fläckar
 • Klåda

3. Vaccinera hästarna

stelkramp(1)_300[1]

Håll alla hästar vaccinerade mot hästinfluensa om de står i stall som har kontakt med andra hästar. Det är den viktigaste smittsamma sjukdomen som man kan vaccinera mot.

Man kan också överväga om man ska vaccinera mot virusabort (EHV-1), särskilt om man har dräktiga ston.

Två andra dödliga sjukdomar som man vaccinerar hästar emot är stelkramp och botulism, men de är inte smittsamma mellan hästar. Låt aldrig en häst vara utan stelkrampsvaccin.

Det nyaste tillskottet bland vacciner är vaccin mot den allvarliga sjukdomen kvarka. Smitta från smittbärare utan symptom förekommer, men med vaccin kan hästar skyddas mot kvarka. Efter tre grundvaccinationer har försök visat 94 % skydd mot en hög smittdos av kvarka.

4. Håll rent i stallet

IMG_7347

Bakterier, virus och parasiter kan finnas i gödsel, strömaterial, utrustning och på stallinredningen. Permanenta stallar och ligghallar ska hållas rena och kan med fördel skuras och desinfekteras minst årligen. På tävlingsplatser och liknande bör varje stallplats tvättas och desinficeras innan nya hästar sätts in.

5. Hantera foder och gödsel utan att smitta ned

IMG_7340

Håll fodret och vattnet rent, liksom foderplatserna. Håll redskapen för foder åtskilda från andra redskap. Undvik att köra foder eller rent strö i en skottkärra avsedd för gödsel, för att minska risken för smittspridning mellan boxar.

Hantera gödsel som ett riskmaterial på en tävlingsplats och vid sjukdomsutbrott. På en tävlingsplats är det bästa att ha skottkärror som hör till varje stallgång eller stallenhet. Ta bort träckhögar som hamnar på gemensamma ytor på tävlingsplatser.

6. För stalljournal hemma och när du anordnar en tävling

The_Scout_in_Winter_Crow_1908_Edward_S._Curtis_(restored_II)-wikipedia-United-States-Library-of-Congresss-Prints-and-Photographs-division-digital-ID-cph-300-px(1)_300
Du kanske inte får besök av en Apsarokehäst, men om du får det så notera det också i stalljournalen. Foto: ES Curtis, 1908. Bild från the United States Library of Congress’s Prints and Photographs division, digital ID cph.3a05043.

För att snabbt få en överblick krävs en bra stalljournal. Skriv in när hästar kommer och går, vilka stall och hagar som använts, vilka som tränar och tävlar utanför stallet, sjukdomstecken och behandlingar, samt besök av hovslagare, veterinär och andra behandlare. Notera också vilka foder- och ströpartier som använts när.

Hittills har vi inte haft allvarliga smittoutbrott på svenska hästtävlingar. Men det finns inga garantier.

Vid större hästevenemang bör det finnas en journal med listor över deltagande hästar, kontaktuppgifter till ansvariga hästhållare och utställare med mera.

Där bör också finnas en karta över området med alla funktioner inritade.

7. Gör en plan för smittskyddet

Om-en-smitta-drabbar-stallet-sidan-1-web(1)_280[1]

I stallets plan för smittskydd ingår vilka rutiner som gäller om en häst börjar få symptom på smittsam sjukdom. Planera hur smittrisken ska hanteras. Bestäm vem som ansvarar för vad, och vilka som ska ingå i en krisledning om ett större utbrott inträffar.

I planen ingår att planera och ge tydligt ansvar för:

 • Isolering
 • Veterinärkontakt
 • Sanering
 • Skyddskläder och skoskydd
 • Engångshandskar
 • Handsprit
 • Information
 • Flytt av hästar
 • Kommunikation med närmast berörda och andra

Planera också vilka resurser som ska användas

 • Lokaler
 • Utrustning
 • Skyltar
 • Informationskanaler
 • Besättningsveterinär

Använd gärna SVA:s checklista ”Om en smitta drabbar stallet”.

Länkar:

 

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, senast uppdaterad 2022-03-24
Foto: Carin Wrange, med undantag av bilden tagen av Edward S. Curtis, the United States Library of Congress’s Prints and Photographs division, digital ID cph.3a05043, public domain.