Häst & människa

Säker arbetsplats

Arbeta säkert med hästar

Att arbeta med hästar i jobbet eller privat innebär en attraktiv livsstil och positiva erfarenheter, men det är också förknippat med stora risker.

Forskning visar att olycksrisken på hästgårdar är tre gånger så stor som på gårdar med växtproduktion. De senaste åren har antalet hästrelaterade olyckor bland jordbruksföretagare i Finland varit ungefär 170 om året.

Antalet olyckor bland anställda, ideella arbetare, kunder och besökare är troligen minst lika stort. Att arbeta med hästar är helt klart riskfyllt, och hästrelaterade olyckor kan få allvarliga följder.

Nya hästentreprenörer som startar upp verksamhet har olika erfarenheter, vilket kan innebära nya säkerhetsutmaningar. Å andra sidan kan erfarna aktörer förbise risker som kan och ska elimineras. Alla som arbetar i hästsektorn måste ha säkerhetsfokus.

Handbok för säkerhetsarbete

HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) har med hjälp av material ifrån Arbetsmiljöverket, Kommunal, LRF etc samt lokalt material hos en ridskola tagit fram ett exempel på en personal- och arbetsmiljöhandbok.

Boken är omfattande, tanken är att du som verksamhetsledare ska kunna ta det som känns relevant för dig. Exemplet bygger på en ridskola, men går att anpassa till annan hästverksamhet.
Se boken som ett förslag på vad som kan finnas med i en personal- och arbetsmiljöhandbok, men anpassa sedan innehållet till din verksamhet.

Det viktigaste av allt – arbeta med materialet kontinuerligt och se till att göra det som står i materialet. Då är du på god väg med ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

Trygga hästjobb – om arbete med hästar. Utgiven september 2015 av Prevent, arbetsmiljö i samverkan.

Checklista för arbete på lantbruk – Prevent

Personal- och arbetsmiljöhandbok – exempel sammanställda av HNS