Häst & människa

Skatter för hästföretagaren

Skatter och egenavgifter

Som egenföretagare betalar du själv in skatter och egenavgifter till Skatteverket. Har företaget anställda betalar du även in skatt och arbetsgivaravgift för dina anställda.

När du registrerar ditt företag vid starten uppskattar du också hur mycket pengar du tror att du kommer att tjäna. Det ligger till grund för din preliminärskatt, skatten betalas i förväg med ett visst belopp per månad.

När räkenskapsåret sedan avslutas delger du via deklarationen till skatteverket hur det gått och den slutliga skatten fastställs. Har det gått sämre än förväntat kan du få skatt tillbaka och har det gått bättre än förväntat kan du bli tvungen att betala in mer skatt.

Det är viktigt att du redan när du funderar på att starta ditt företag har skatten i åtanke. När man tar ut lön från sitt företag får man betala nästan lika mycket i skatt som man lägger i sin egen plånbok. Alltså måste du ha ett överskott i ditt företag som är betydligt större än den summan du tänkt ta ut åt dig själv.

Men skatt är inte enbart av ondo! Alla skattebetalare kan få ekonomisk hjälp från Försäkringskassan vid bland annat sjukdom, föräldraledighet och pension. Ersättningarnas storlek är baserad på den deklarerade inkomsten.

Moms på konsumtion av varor och tjänster

Moms är också en form av skatt. Vi betalar alla moms på konsumtion av varor och tjänster. Inbetalningen till staten gör du som är företagare. För dig som är företagare och skattskyldig för moms, är momsen inte någon kostnad.

Du har rätt att göra avdrag för den moms som du betalar på inköpen till din verksamhet. Du betalar in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms).

Den utgående momsen varierar, normalsatsen är 25 % på varor och tjänster men exempelvis livsmedel och kultur har lägre momssatser, 12 % respektive 6 %. Om du är tränare kan du i vissa fall tillämpa den lägre momssatsen eftersom träning av sportekipage anses vara en tjänst kopplad till idrottsutövande.

Momsregelverket är väldigt komplext, skatteverket tillhandahåller mycket information i broschyrer och på sin hemsida men det kan också vara klokt att resonera med din redovisningskonsult eller din hästföretagarrådgivare.

Några exempel på momssatser för hästföretagare:

  • Uthyrning för djurhållning, exempelvis stallplats – 25 %
  • Arrende av betesmark, uthyrning av hagar – 25%
  • Uthyrning av verksamhetslokal (ej för djurhållning) – Momsfritt
  • Uthyrning av verksamhetslokal till företagare vid ”frivillig skattskyldighet” – 25  %
  • Korttidsuthyrning för idrottsutövning – tävlingsbox el. manegekort – 6 %
  • Långtidsuthyrning av boende, ”stadigvarande bostad” – Momsfritt
  • Korttidsuthyrning av boende, motsvarande hotellverksamhet – 12 %
  • Rent teoretisk utbildning, tränarutbildning – 25 %