Häst & människa

Hippolog - högskoleutbildning om häst

Hippolog - högskoleutbildning om häst

Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning inom häst. SLU är huvudman och programmet omfattar 180 högskolepoäng, med start till hösten varje år. Utbildningen finns med tre inriktningar, Travhäst, Islandshäst och Ridhäst och ges vid Hästnäringens tre riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången.

undervisning i hoppning

Hoppträning på Strömsholm för hippologstudenter. Tränaren är Jan Jönsson, adjungerad professor inom ridkonst vid SLU. Foto: Carin Wrange

Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar för att bedriva högklassig utbildning, teoretisk såväl som praktisk. I årskurs tre har du stor möjlighet att påverka innehållet i dina studier mot en önskad framtida yrkesroll.

Framtidsutsikterna för hippologer är goda. Läs gärna arbetsmarknadsenkäten som gjorts med de examinerade hippologerna. Du kan även hitta info på SLUs webb. Anmälan till hippologprogrammet hittar du mer information om HÄR.

Inriktning ridhäst

När du går inriktningen ridhäst vid Hippologprogrammet studerar du vid Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge och Strömsholm. Här finns lång och gedigen erfarenhet från hästbranschen och du får under din studietid möjlighet att lära av yrkesmänniskor med lång erfarenhet. Detta i kombination med lärare från SLU som representerar en gedigen vetenskaplig kompetens inom ämnen som rör häst och dessutom deltar i eller bevakar det senaste som händer inom svensk hästforskning.

Inriktning travhäst

Som student vid inriktningen travhäst studerar du på Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns utomordentliga möjligheter till träning och studier, en stor hall anpassad för körning, en 1 000 meter belyst rundbana, 500 meters backbana, speedbana och skogsvägar. Lärarna från Wången och SLU ger dig en bred grund i teoretiska och praktiska ämnen som berör häst.

Inriktning islandshäst

Som student vid inriktningen islandshäst studerar du vid Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns fantastiska möjligheter till träning och studier – stort ridhus, ovalbana, speedpassbana och skogsvägar i god terräng. Du får även lära i teori och praktik av ledande profiler inom Islandshäst och de bästa hästforskarna från SLU.

Mer information om hippologprogrammet

Text: Hippologenheten vid SLU