Kvalitetsmärkning för hästgymnasium

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) har under de senaste åren utvecklat certifieringen Kvalitetsmärkt Hästgymnasium som kan utfärdas till naturbruksgymnasier med hästutbildning.

hastensraser3

Hästgymnasium är för många vägen in på arbetsmarknaden i hästbranschen. Foto: Carin Wrange

– Målet med kvalitetsmärkningen är att säkerställa kvalitén såväl utifrån ett elev- som ett branschperspektiv. Hästgymnasium är för många vägen in på arbetsmarknaden i hästbranschen. Vi arbetar för att utveckla arbetsmiljö samt arbetsvillkor och ett första led är att elever utbildas på kvalitetsmärkta hästgymnasium som samverkar med trygga arbetsplatser. Vi är säkra på att det såväl höjer attraktiveten för jobben i branschen som gagnar fortsatt kompetensförsörjning, säger Sara Westholm, kanslichef på HYN.

Systemet ger skolor med gymnasieutbildningar inom häst en möjlighet att tydligt visa att de bedriver en verksamhet som ger elever en god förberedelse inför yrkeslivet. Kortfattat innebär det att undervisningen sker i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar samt av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas för att hålla sig à jour med branschens utveckling.

Digitalt verktyg ska förenkla

– Skolor som väljer att ansluta sig till kvalitetsmärkningen får tillgång till mervärden, till exempel i form av ett verktyg för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Verktyget är just nu under utveckling och kommer vara till stor nytta och förenkla för både elev, lärare och handledare under apl-perioden, fortsätter Sara Westholm.

Än så länge har tre skolor ansökt till systemet och två har bokat in revisioner hos SMAK Certifiering AB. En av skolorna är Vreta Utbildningscentrum i Linköping som också medverkat som pilotskola i projektet.

– Vreta UC vill vara med på kvalitetssäkringen för vi tycker det är viktigt att hålla hög kvalitet på utbildningen. Vi ser fram emot att bli reviderade för det kommer vara ett bra verktyg i vår utveckling framåt. Att ansluta sig till kvalitetssäkringen kommer också ge oss en plattform för samarbete med de andra skolorna. Det behövs input utifrån för att utveckla sig och vi kan genom detta bli ännu bättre, säger Carina Lundgren, enhetschef häst Vreta UC.

Fakta och länkar

Systemet är framtaget av Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och de oberoende revisionerna samt utfärdande av certifikat kommer skötas av SMAK Certifiering AB. Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ingår ett så kallat partnerskap med syftet att öka samverkan mellan skolorna och branschen. Det innehåller också, förutom gemensamt digitalt verktyg för apl, kompetensutveckling för lärare, utveckling av undervisningsmaterial samt stöd till arbetet med de lokala programråden.

Läs mer om kriterierna för de båda systemen hos SMAK Certifiering AB eller maila direkt till hastcertifiering@smak.se

Länk: Läs mer om Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Parallellt med utvecklingen av Kvalitetsmärkt Hästgymnasium har LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) tagit fram en certifiering för hästverksamheter baserat på lagkrav kopplade till hästhållning, arbetsmiljö, klimat och miljö samt företagande. Gymnasieskolor som ansluter sig uppfyller grundkraven i den märkningen samt ett tillägg med branschkrav kopplade till utbildning. SMAK Certifiering AB sköter revision och utfärdar certifikat för båda system.

Länk: Kvalitetsmärkt hästverksamhet

Kontaktpersoner:
Sara Westholm, kanslichef HYN
Epost: sara.westholm@hyn.se
Telefon: 070-527 20 18

Elin LeeApple, projektledare HNS
Epost: elin.leeapple@hastnaringen.se
Telefon: 070-736 65 66