Häst & människa

Starta & driva hästföretag

Konkretisera företagets mål

Vad vill du uppnå? Svaret har du egentligen redan gett, i din vision. Men visionen är ett väldigt avlägset mål och du gör klokt i att bryta ner resan i delmål.

En resa mot ett mål bestående av etapper, alltså delmål ordnade i en logisk följd utgör en handlingsplan – som en reseguide.

Genom att sätta upp tydliga mål startar du en utvecklingsprocess, och undermedvetet börjar du söka efter vägar att nå målet. Lägger du därtill medvetet manken till för att uppnå målet, och kanske dessutom delger det till dina medarbetare eller intressenter ökar chanserna att målet uppnås.
Viktigt är att målet verkligen är ditt, att du vet vad du vill uppnå och varför!Att skapa bra handlingsplaner kräver eftertanke! Utgå från huvudmålet och fundera på varför det behöver brytas ner i delmål, varför du inte kan uppnå det på en gång. Är det din egen tid som är den begränsande faktorn, eller andras tid – väntan på myndighetsbeslut eller att någon resurs ska bli tillgänglig? Eller är det bristen på kapital som hämmar mest?

Prioritera det viktigaste

Beroende på vilka hinder du möter ser handlingsplanen olika ut. Det gäller att använda de begränsade resurserna så effektivt som möjligt och därför måste du prioritera och få gjort det som är viktigast för att kunna komma vidare i processen först.

Den som inte sätter mål stannar i utvecklingen! Genom att ha din vision för ögonen när du sätter dina mål går utvecklingen fortare i rätt riktning. Sätt inte bara resultatmål utan även mål för processer, förbättringar i produktionen eller administrationen. Det är de förändringarna som sedan leder till resultatmålen.

Sätt smarta mål

  • Specifika – var extremt tydlig med dina mål så att de ej kan misstolkas.
  • Mätbara – det måste gå att avgöra när målet är uppnått!
  • Accepterade – alla som berörs av målet måste känna till det för att kunna bidra.
  • Realistiska – bryt ner stora mål till delmål som blir överskådliga och kan nås inom rimlig tid
  • Tidssatt – sätt deadlines för att lättare fokusera och prioritera mellan dina mål.

Var flexibel i din målsättning

Var också flexibel om du skulle stöta på hinder eller misslyckas med att nå ett delmål, då gäller det att justera vägen mot slutmålet och snabbt sätta ett nytt.

Och till sist, skriv ner dina mål! Delge de som berörs, bestäm hur målet ska mätas och hur det nås, vem som är ansvarig och när det ska vara uppnått.

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden