Häst & människa

Kalkyler för olika kostnader

Kalkyler för olika kostnader

Förutom de löpande särkostnaderna måste årskostnaden för investeringen beräknas. Många investeringar i företaget kommer att användas under flera år.

Då ska inte utgiften för investeringen tas upp som en kostnad för enbart inköpsåret utan fördelas ut över det antal år som man försiktigt uppskattat tror att investeringen kommer att vara fullt användbar.

Vid kort årlig användning kan en del investeringar i till exempel maskiner komma att vara nästan i nyskick efter många år. Trots detta kan det vara motiverat att räkna med en värdeminskning fördelat på 5, 10 eller 15 år eftersom den tekniska utvecklingen inom bl a miljö- och IT-området gör investeringen gammalmodig trots att den tekniskt fungerar alldeles utmärkt.

Tänk till exempel på vad som hänt med mobiltelefoner och datorer de senaste 10 åren! Du är helt fri att själv göra bedömningarna över investeringens värdeminskningsperiod men värdeminskningen bör inte baseras på den tekniska livslängden utan i de flesta fall på en kortare period, ekonomisk livslängd.

Finns regler som ska tillämpas

I en ekonomisk kalkyl ska du inte använda de skattemässiga avskrivningstiderna utan den tid du kräver att investeringen ska betala sig på. När det däremot gäller de skattemässiga avskrivningarna så finns regler som ska tillämpas i skattebokslutet.

Vid nybyggnad på företaget så ska byggnadsskalet skrivas av på 25 år, dvs 4 procent per år. Däremot får inredningen och maskiner skrivas av på 5 år. Det är dock lämpligt att anpassa avskrivningen på inredning och maskiner till den förväntade värdeminskningen. Har du dessutom lånat till investeringen är det ekonomiskt sunt att anpassa även amorteringstiden på lånet till i första hand den skattemässiga avskrivningstiden.

Räntekostnad

Räntekostnaden bör beräknas på hela investeringskostnaden. Även om du kan finansiera investeringen utan banklån så hade du fått ränta på dina egna pengar om de inte använts för investeringen. Enklast är att använda bankräntan för hela nettokostnaden för investeringen och räkna med en amortering i takt med värdeminskningen.

I en likviditetskalkyl måste du ta hänsyn till räntor och amorteringar första året, men i en lönsamhetskalkyl räknar du normalt på ett genomsnittsår under investeringens ekonomiska livslängd. Det innebär att du bara ska kräva ränta på investeringens medelvärde, normalt halva beloppet.

Läs mer på HästSverige: