How Can We Help?

< Alla ämnen
Du är här:
Print

Söka stöd för hästverksamhet

Landsbygdsprogrammet skapar möjligheter

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Du kan söka investeringsstöd till nya jobb på landsbygden. Det innebär att du kan få stöd om du investerar i att bygga eller rusta upp en anläggning.

Exempel på investeringar kan vara ridhus, stall, ridbana, övrig utrustning till hästverksamhet samt övernattningsboende för turister. Det finns också möjlighet att söka stöd för investeringar i hästverksamhet inom åtgärden investeringar i fritids- och idrottsanläggningar.

Du hittar mer information om stöd på Jordbruksverket

Gårdsstöd

Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd. Du måste ha stödrätter och minst 4 hektar jordbruksmark för att få gårdsstöd.

Läs mer om Gårdsstöd