Häst & människa

Gör din egen kalkyl

Gör din egen kalkyl

Gör din egen kalkyl- skriv ut och använd vår mall!

Planerade intäkter

Försäljning (hästar, ridturer, körningar)
Summa

Planerade kostnader

Häst (inköp av föl eller värdeminskning på avelsdjur)
  Foder: uppskattat årsbehov och kg – pris
Hö eller hösilage
Havre
Bete, underhåll av stängsel, omsådd, putsning
Övrigt foder
Strö: halm eller spån
Hovvård
Veterinär, avmaskning, medicin
Försäkringar
Förbrukningsmaterial
El, vatten
Byggnader: underhåll, värdeminskning
Räntor på lånat kapital och egna insatser
Arbetskostnader
Summa
Resultat
Egen arbetsinsats timmar:
Ersättning till det egna arbetet per timme

 

Läs mer på HästSverige: