Häst & människa

Kalkylexempel inriden unghäst

Kalkylexempel inriden 3-åring

Vad är kostnaden för en inriden unghäst 3,5 år gammal? Exemplet nedan ska ses som en vägledning för hästuppfödare i hur mycket kostnaden är för en inriden unghäst på 3,5 år.

Självklart kan siffrorna variera beroende på hästen och en mängd andra faktorer. Man ska ha i åtanke att den största osäkerheten i kalkylen är försäljningspriset på unghästen, som i detta exempel blir relativt högt.

Produktionskostnader (kr) exkl. moms under 3 år
Föl inköpt eller eget 25 000
Hö / hösilage 2 000 kg x 3 år x 2 kr 12 000
Bete 110 dagar x 3 år x 10 kr (stängsel, putsning) 3 300
Kraftfoder 2 000 kg x 3,50 kr 7 000
Strö 1 500 kg x 3 år x 1 kr 4 500
Avmaskning 15 x 120 1 800
Hovvård 15 x 120 kr, 6 x 520 kr 6 720
Veterinär 3 x 800 kr 2 400
Försäkring 5 000 kr x 3 år 15 000
Diverse (Övrigt foder 1 500 kr / år, förbrukningsmaterial, el, vatten m.m. 10 000
– Delsumma 87 720
Stall (värdeminskning, underhåll, räntekostnad) 3 år 30 000
Ränta på kapital bundet i unghästen och övriga kost. 13 000
– Totala kostnader ca 130 000
Uppskattat arbetsbehov 150 tim x 3 år x 150 kr 67 500
– Totala kostnader inkl. arbetsersättning 197 500
hast-traning-ridbana

Foto: Julio Gonzalez, SLU

Enligt ovanstående beräkning måste priset på unghästen vara nästan 200 000 kr när den säljs 3,5 år gammal för att du ska få täckning för dina kostnader och en skälig arbetsersättning.

Kostnaderna för att producera unghästen är ungefär desamma om det är en vanlig brukshäst eller en förväntad framgångsrik travhäst. Det är endast värdet på det halvårsgamla fölet som skiljer.

Läs mer på HästSverige: