Häst & människa

Starta & driva hästföretag

Din vision och affärsidé

Vad är syftet med verksamheten? Fundera på vad vill du uppnå med ditt företagande och varför. Är det för att förverkliga en dröm?

Vill du kunna leva av din verksamhet, ska den stå för hela din försörjning? Eller är ditt företag ett komplement och ett sätt att använda resurser som annars skulle gått till spillo? Utifrån dina tankar kan du börja utforma ditt företags vision.

Visionen är ett önskvärt framtida tillstånd, alltså en drömbild av din verksamhet som du skulle vilja uppnå i framtiden. Visionen behöver inte vara realistisk, tidsbunden eller mätbar.

En vision tar ut riktningen

Syftet med att ha en vision är att ta ut en riktning man vill att företaget ska utvecklas i långsiktigt. Det kan vara bra att försöka formulera visionen i ord, helst inte längre än en mening, och sedan testa den genom att låta någon läsa och tolka det som skrivits. Målar de upp samma bild som du själv har?

Den nedtecknade visionen blir sedan ditt stöd när viktiga strategiska beslut ska fattas i företaget. Om du har visionen i åtanke minskar risken för att du fattar beslut som känns logiska för ögonblicket men kanske leder företaget i en helt annan utvecklingsriktning än du egentligen vill.

innan-du-startar-foretag(1)_388

Många hästintresserade drömmer om att starta en affärsverksamhet. Foto: HNS

Hur ser din affärsidé ut?

Visionen svarar på vad du vill uppnå i ditt företag på lång sikt. Affärsidén svarar på hur företaget ska agera på sin marknad för att närma sig den uppsatta visionen. De flesta som startar hästföretag bygger det på sitt hästintresse. Detta är en bra grund, men det är klokt att lägga lite tankekraft på just affärsidén. Det viktigaste i ett företag är affärsidén!

En affärsidé ska formuleras kort, tydligt och konkret. Den ska beskriva vad ditt företag tillför och för vilka kunder, och varför kunderna ska välja att anlita just ditt företag. Nedan listas ett antal frågeställningar att besvara som kan vara till hjälp för att plocka fram ingredienserna till affärsidén, vi återkommer till dem även i efterföljande avsnitt. När du har besvarat dem gäller det att kombinera de svaren till en eller ett par slagkraftiga meningar – din egen affärsidé!

Vad ska du sälja?

Grunden i all företagsamhet är omsättning, att man tillhandahåller en produkt, alltså varor eller tjänster, mot betalning. Produkten kan vara en viss sammansättning av varor som exempelvis ett hästapotek bestående av olika förbandsmaterial, eller tjänster som ett träningsupplägg för hästar med uppstallning, träning med mera.

Företagsamhet kan också vara en kombination av varor och tjänster. Vilka produkter ska du tillhandahålla åt dina kunder? Är det bra att ha många produkter eller är det bättre att ha lite färre produkter som du säljer mycket av?

Vilka är dina kunder?

Fundera kring dina tänkta kunder, vad är speciellt för dem? Hur ska du göra för att väcka deras intresse och vinna deras förtroende? Kanske måste du dela in dina kunder i olika kategorier eller undergrupper för att kunna bemöta dem på rätt sätt.

Vilka fördelar ger du dina kunder?

Vad är det för problem du löser eller underlättar åt din kund genom att kunden köper dina produkter? Vilka behov är det du tillfredsställer?

Vad gör dig eller din produkt unik?

Varför ska kunden handla av just dig och inte en av dina konkurrenter? Vad är speciellt just med dig, dina varor och dina tjänster? Kanske har du kunskaper som ingen annan har, kanske verkar du i en miljö som ingen kan mäta sig med, kanske har dina varor egenskaper som inte går att finna någon annanstans. Försök lyfta fram det som är unikt!

Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden