Häst & människa

Starta & driva hästföretag

Affärsplan för verksamheten

Det är i många fall värdefullt att få tankarna på pränt och affärsplanen är i de flesta företag det viktigaste strategiska styrdokumentet. I processen att skriva en affärsplan är det många tankar som ska samlas och formuleras. Det jobbet är ofta det som tar tid och tankekraft medan att skriva framförallt handlar om att formulera sig så att tankarna blir tydliga även för den som läser, som troligen inte är insatt i din bransch eller verksamhet. Ta gärna hjälp av någon som du kan bolla tankar med och som kan hjälpa dig att skriva eller korrekturläsa din text.

hastforetagande_300

I Hästföretagarpraktikan från LRF  finns en guide inför att du startar eller utvecklar ditt hästföretag och den utgår från vad en affärsplan ska innehålla. Praktikan ger dig också tips på var du kan hitta hjälp med de delar i hästföretagandet du behöver stöd och rådgivning kring. Hästföretagarpraktikan skrevs av Carl Dyrendahl, Ludvig & Co 2013 på uppdrag från LRF Häst. Flera rådgivare hos Ludvig & Co har varit delaktiga i utvecklingen av materialet. Senaste versionen av Hästföretagarpraktikan reviderades av Caroline Näslund, Ludvig & Co 2021.

 

Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden