Hästens miljö

Träckprov från häst

Träckprov från häst

Parasitkontroll går ut på att så få maskägg som möjligt skall spridas på betet. Undersökning av träcken är en god hjälp vid beslut om vilka hästar som bör avmaskas och mot vilka parasiter. Dessutom visar träckprov om betesrutinerna fungerar bra så att smitta inte sprids på betet.

Det är oftast hästägaren eller stallägaren som samlar upp träckprov från de olika hästarna i besättningen och skickar in för analys. Proven kan göras individuellt för varje häst eller samlingsprov för en grupp hästar som går tillsammans. För att få veta om hästen bär på stor blodmask behöver även göras en separat undersökning, antingen via odling eller PCR-teknik.

iPhone2 531

Individuella träckprov från ett antal hästar.

Det finns olika företag som utför träckprov. Sök via internet vilka du kan anlita. Kom ihåg att inte skicka in ditt prov i slutet av en arbetsvecka då proverna inte bör riskera bli liggande hos posten över helgen. Ett träckprov är en färskvara och bör nå fram till laboratoriet du anlitar så snart som möjligt.

En analys av träckprov visar vilka slags parasiter som hästarna bär på och i vilken omfattning (ägg per gram träck). Beroende på resultatet får hästägare rekommendationer om det finns behov av avmaskning eller inte.

Våren bästa tid för prov

Den lämpligaste tidpunkten för att ta träckprov på friska hästar är april-juni, innan byte från vinterhagar till sommarhagar. Även de hästar som inte går på traditionellt bete bör provtas under den perioden.

Om man tillämpar så kallad riktad selektiv avmaskning, provtas hästarna innan avmaskning och sedan avmaskas endast de hästar som utskiljer över en viss mängd maskägg. På så sätt kan antalet avmaskningar reduceras, framförallt i grupper med vuxna hästar.

Träckprov kan även tas som kontroll att avmaskningen har haft önskad effekt. Träckprov är viktigt för att kunna lägga upp en strategisk avmaskning för din häst.

Dokumentera gärna vilka betes- och avmaskningsrutiner som tillämpats samt resultat av tidigare träckprov.

 

Steg för steg – så tar du träckprov


Läs mer om parasiter