Om hästen

Hästens skelett & leder

Skelett & leder

Skelett och leder är viktiga delar av hästens rörelseapparat. De bär upp kroppen, fungerar som muskelfästen och möjliggör rörelser mellan kroppsdelarna. Men det är bara några av de uppgifter som skelett och leder har!

HästSverige 2014­-01-­29