Häst & människa

Hur ska företaget organiseras?

Hur ska företaget organiseras?

Hur ska du organisera dig? I det första skedet kanske det bara är du själv i företaget som uppbär alla nödvändiga titlar, då kan frågan tyckas löjlig. Men kanske tar du hjälp av samarbetspartners eller köper in vissa tjänster? Kanske har du planer på att växa, skaffa någon anställd och delegera vissa arbetsuppgifter?

Att du själv har företagets organisation klart för dig är en förutsättning för att du skall kunna förklara den för andra. Det underlättar att ha svart på vitt vem som fattar vilka beslut, och vilka befogenheter olika positioner i företaget innebär. Fundera också på hur organisationen bäst skall vara utformad för att underlätta för företaget att växa.

Hur du startar ett företag

För att komma igång med verksamheten måste några administrativa hinder övervinnas. Du måste välja en företagsform och ansöka om F-skatt. Alla som bedriver näringsverksamhet i Sverige skall ha en F-skattsedel.

Kanske behöver du också registrera dig för moms. Att registrera ett företag är mycket lätt, på mindre än en timme kan du gå från att vara vem som helst till att ha alla titlar du kan önska dig – i din egen firma!

På hemsidan Verksamt guidas du genom de nödvändiga stegen och får många råd kring administrationen och ditt företagande. Mer information hittar du också genom Skatteverket. Det är dock inte alldeles självklart att Skatteverket håller med om att du ska vara näringsidkare och få registrera dig för F-skatt.

Många tycker det är lockande att få dra av moms på inköp och att de första åren kunna kvitta förluster i näringsverksamheten mot inkomster från en anställning för att få lägre skatt. Men för att få lov att göra detta måste det vara mycket tydligt att näringskriterierna som omnämndes i inledningen uppfylls och kan motiveras! Har du ett tydligt vinstsyfte och kommer verksamheten på sikt gå med vinst? Rådgör med din redovisningskonsult!

Olika företagsformer

De vanligaste företagsformerna är enskild firma och aktiebolag. Är man flera kan handelsbolag och ekonomisk förening vara alternativ. Den enskilda firman är lättast att administrera, och du behöver inget startkapital för att komma igång. I den enskilda firman delar du och företaget ekonomi och juridiskt ansvar, det betyder att du som företagare har ett solidariskt betalningsansvar för företagets tillgångar och skulder och måste svara för företagets åtaganden.

Aktiebolaget kräver ett eget kapital, aktiekapital, på minst 50 000 kronor vid start. Aktiebolaget blir sedan en egen juridisk person, och du som företagare riskerar inte att förlora mer pengar än du satsat i bolaget om något skulle gå snett. Det är på så sätt lättare att skilja på din egen och aktiebolagets ekonomi.

Enskilda firmor och aktiebolag beskattas olika, och vilket som är bäst just för dig beror på dina förutsättningar. Rådgör med din ekonomirådgivare vilket upplägg som är gynnsammast i ditt unika fall!