Häst & människa

Marknadsföring av hästföretag

Uppföljning är viktigt

Det gäller att kontinuerligt utveckla sig själv och sitt företag, särskilt viktigt är det när det kommer till marknadsföring. Är du inte på bettet blir ditt företag snart omkört av konkurrenterna. En mycket värdefull informationskälla är de befintliga kunderna.

Man kan också se om de befintliga kunderna är de samma som man identifierat som sina nyckelkunder, skulle det inte vara så bör man undersöka varför man inte når den tänkta målgruppen.

Exempel på frågor till befintliga kunder:

  • Var fick ni information om företaget?
  • Varför valde ni företaget?
  • Hur lyckades företaget uppfylla dina krav?
  • Kommer ni att anlita/köpa tjänster av företaget igen?

När du har skaffat dig en kundkrets är det viktigt att vårda dina kunder väl så att de förstår att de är värdefulla, talar och tänker väl om företaget och vill fortsätta köpa dina produkter. Planera uppföljningsarbetet redan från början och låt det ta tid!

 

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden