Häst & Människa

Hästföretagande

Starta eller driva hästföretag?

Har du en hästverksamhet i tankarna? Fundera på varför! Troligen delar du med de flesta andra hästföretagare en passion till själva hästen. Passionen är en enorm drivkraft och grunden för att tycka om och brinna för det man sysselsätter sig med. Den ger energi till hårt arbete och en vilja att utvecklas, passionen är en nyckel till framgång!

 

sök Letar du efter kunskap, regler eller verktyg? I vår databas hittar du allt du behöver veta om hästföretagande – utforska nu!
hastforetagande(1)_601

Funderar du på att börja hyra ut stallplatser på din gård? Eller kanske satsa på avel av dressyrhästar? Oavsett inriktning är det förnuftigt att skapa en affärsplan för verksamheten. Foto: Carin Wrange

Dina tankar på en hästverksamhet kan basera sig på alltifrån avlägsna mål till konkreta resurser som du har tillgängliga här och nu, varje avsprångspunkt är unik men kan vara minst lika god grund för att bedriva en verksamhet.

Varför starta ett hästföretag?

  • En ambition att utvecklas och bli bäst inom din discplin
  • En vilja att ge andra möjlighet att upptäcka den fantastiska samvaron med hästen
  • Ett brinnande intresse för avel eller tillgång till ett högkvalitativt hästmaterial med god stam
  • Ett upptäckt behov av varor eller tjänster kopplade till hästen
  • Kunskap och utbildning i att utbilda och träna hästar för något ändamål
  • En gård lämpad att utveckla med någon form av hästhållning

Få har dock förmånen att kunna överleva på en otyglad passion, men med lite lyhördhet och eftertanke kan passionen få utlopp i en verksamhet och ett lönsamt företagande.

Det gäller att använda din passion till hästen för att tillfredsställa andras passion till hästen eller hästrelaterade behov. Fundera på hur du kan tillfredsställa någons behov och önskemål genom att göra det du gör bäst.

Ett företag behöver ha tydligt vinstsyfte

För att starta ett företag krävs ett tydligt vinstsyfte! Du måste ha som mål att företaget skall lämna ett överskott som ska betala för den tid du lägger ned i företaget, de resurser du använder i företaget och ge dig en liten belöning för den risk du utsätter dig för som företagare.

Det krävs också att verksamheten bedrivs varaktigt, alltså måste målet vara att verksamheten skall finnas kvar över tid. Näringsverksamheten måste bedrivas självständigt, den får inte ha karaktären av en anställning.

Kanske är det så att din huvudsakliga inkomst kommer från en anställning eller en annan verksamhet, och du inte har något vinstsyfte med din befintliga eller tänkta hästverksamhet. Då är verksamheten att betrakta som hobby, och en hobby behandlas annorlunda än företagande i skattesystemet. Hobby är en privat verksamhet och har inget med näringsverksamhet att göra.

hastforetagande_300

Skapa en egen affärsplan

Hästföretagarpraktikan från LRF guidar dig genom mycket som kan vara bra att tänka igenom innan du startar eller utvecklar ditt hästföretag. Målet är att du med hjälp av en mall skall kunna skapa en affärsplan för ditt eget hästföretag.
Det är i många fall värdefullt att få tankarna på pränt och affärsplanen är i de flesta företag det viktigaste strategiska styrdokumentet.
Praktikan ger dig också tips på var du kan hitta hjälp med de delar i hästföretagandet du inte själv vill fokusera på.
Läs hela Hästföretagarpraktikan som ger dig goda råd och vägledning hur du kan starta och driva ett hästföretag.

Du kan också hitta texter från Hästägarpraktikan under Veta mer-flikar på de olika avsnitten om ekonomi inom hästnäringen på HästSverige.

Text i Hästföretagarpraktikan: Carl Dyrendahl, LRF Konsult i Falkenberg. Flera rådgivare i LRF Konsults expertnätverk för hästföretagande har varit delaktiga i utvecklingen av materialet.  2019-02-19

På sidorna om hästföretagande hittar du texter från olika författare och organisationer. Vem som är ansvarig författare ser du i nederkant på varje sida.

Via Hästföretagarcentrum kan du som arbetsgivare få hjälp och fortbildning. Hästföretagarcentrum är ett samarbete mellan LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse, med LRF Konsult och Flyinge som genomförare. De erbjuder kurser och digitala verktyg för hästföretagare i hela landet