Häst & människa

Hästen skapar jobb och fritid

Hästen skapar jobb och fritid

Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. Vid senaste mätning, 2019, skapade hästnäringen en samhällsekonomisk omsättning på totalt 26 miljarder kronor och sysselsättning för motsvarande drygt 18 500 betalda helårsarbeten.

De senaste trettio åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats och detta har lett till att efterfrågan på välutbildad arbetskraft har ökat. Det utbredda intresset för hästar medför också en stor efterfrågan på varor och tjänster.

Hästen är en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden. Hästintresset är för många en drivkraft för att flytta från stad till landsbygd. Nya yrken och tjänster utvecklas och ger grund för ett allt större småföretagande i tätortsnära landsbygd, men också i glesbygd.

två travhästar som tränas

Ett arbete med häst lockar många människor i Sverige. Foto: Carin Wrange

Hästnäringen viktig inkomstkälla

Hästnäringen är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Hästen ingår som en naturlig del i kretsloppet och bidrar i stor utsträckning till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur- och skönhetsvärden.
Det hästarna äter motsvarar mer än 600 000 fotbollsplaner eller en yta lika stor som halva Skånes åkermark. Markerna brukas och slås för att ge hästfoder men hästarna bidrar också genom betning till att hålla landskapet öppet.

Hästen är en viktig källa till upplevelser och avkoppling för många människor. Det finns i dag drygt 500 ridskolor och 30 travskolor i Sverige. Detta gör hästsporten tillgänglig för alla. En halv miljon människor rider regelbundet. Ytterligare en halv miljon människor har regelbunden kontakt med hästar. Ridsporten är, efter fotbollen, den näst största ungdomsidrotten men med tydlig inriktning på flickor. Trav- och galoppsporten är Sveriges näst största publiksport.

hästar som används för att klippa gräs i staden

Att klippa gräs med häst är ett skonsamt sätt att sköta parker i stadsmiljö. Foto: Juha Nyberg

Hästföretagare anlitas

I dag använder många kommuner hästentreprenörer för att bland annat röja i skogen och klippa gräs i parker och fler kommuner kan tänka sig att anlita hästföretagare. En studie visar att en tredjedel av kommunerna som inte använder hästar kan tänka sig att göra det i framtiden.

Olika yrken inom hästnäringen:

  • tränare inom trav, galopp, ridsport, körning, voltige, western, islandshäst med flera discipliner
  • kusk, jockey, unghästutbildare, beridare, tävlingsryttare
  • hippolog, stallchef, ridskolechef, ridinstruktör, hästskötare, ungdomsledare
  • veterinär, djursjukskötare, hovslagare, hästtandläkare, hästmassör, terapeut, sadelmakare
  • uppfödare, inseminatör, hingsthållare, hästhandlare
  • foderproducent

Vill du läsa mer?