Häst & människa

Marknadsföring av hästföretag

Uppföljning är viktigt

Det gäller att kontinuerligt utveckla sig själv och sitt företag, särskilt viktigt är det när det kommer till marknadsföring. Är du inte på bettet blir ditt företag snart omkört av konkurrenterna. En mycket värdefull informationskälla är de befintliga kunderna.

För att kundkretsen ska bibehållas och även växa bör man se till att hålla sig uppdaterad med vad som händer i omvärlden. På så sätt kan man anpassa sina varor och/eller tjänster.

Det finns många olika sätt att nå ut och synas och för det lilla företaget är det ofta en kostnadsfråga. Att delta på mässor kan vara bra, men är ofta ganska kostsamt och tidskrävande.

Egen hemsida nödvändigt

Annonsering i tidningar och informationsblad eller en bra hemsida har ofta god effekt. En hemsida har nästan blivit ett måste för att ”finnas till”. Hemsidan ska vara enkelt och informativt uppbyggd för att inte kunden ska tappa intresset. En webbadress som är lätt att komma ihåg är viktigt.

Den allra största tillgången vid marknadsföring är dock nöjda kunder. Studier har visat att en missnöjd kund berättar om sina erfarenheter för fler personer än vad en nöjd kund gör!

Utveckla företaget

Det gäller att kontinuerligt utveckla sig själv och sitt företag. Med facit i hand kan man gå igenom vad som gått bra och vad som bör förändras. En stor mängd information kan införskaffas via företagets kunder.

Exempel på frågor till befintliga kunder:

Man kan också se om de befintliga kunderna är de samma som man identifierat som sina nyckelkunder, skulle det inte vara så bör man undersöka varför man inte når den tänkta målgruppen.

Exempel på frågor till befintliga kunder:

  • Var fick ni information om företaget?
  • Varför valde ni företaget?
  • Hur lyckades företaget uppfylla dina krav?
  • Kommer ni att anlita/köpa tjänster av företaget igen?

I företagets affärsidé bör det finnas en formulering om vilken målgruppen är och vid uppföljning är det lämpligt att undersöka om det är just den målgruppen som är den tänkta kunden. Annars bör man undersöka varför man inte lyckats fånga den tilltänkta målgruppen.

Nöjda kunder viktigt

När man har skaffat sig en kundkrets är det viktigt att vårda den väl eftersom man vill att den ska fortsätta anlita företagets tjänster eller köpa dess produkter.

Ett enkelt sätt kan vara att regelbundet kontakta kunderna per brev eller e-post med nyheter, kampanjer och andra erbjudanden. För att kunderna ska förstå att de är värdefulla kan man även skicka julkort eller andra hälsningar.

Planera uppföljningsarbetet redan från början och låt det ta tid. För att bli en framgångsrik företagare och för att företaget ska bli hållbart i längden är det viktigt att känna till den bransch man är verksam i. Då kan man vara beredd vid tillfälliga nedgångar för att sedan komma igen och bli ännu bättre.

När du har skaffat dig en kundkrets är det slutligen även viktigt att vårda dina kunder väl så att de förstår att de är värdefulla, talar och tänker väl om företaget och vill fortsätta köpa dina produkter. Planera uppföljningsarbetet redan från början och låt det ta tid!

 

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden