Häst & människa

Marknadsföring av hästföretag

Hur ska du marknadsföra ditt företag?

I affärsidén har du i stora ordalag förklarat vad du säljer, vilka dina kunder är och vad du tillfredsställer hos dem och i vilken grad det du gör är unikt. Nu gäller det att välja en lämplig marknadsposition för ditt erbjudande och att ytterligare vässa det med en genomtänkt marknadsmix.

En väl avvägd marknadsmix möter kundernas behov samtidigt som den utnyttjar företagets resurser optimalt. Marknadsmixen ger svar på hur ditt företag ska möta kunderna i alla faser från att de blir varse om ditt erbjudande tills de är nöjda kunder som kan rekommendera erbjudandet till andra.

Ett företag måste synas

Det finns många olika sätt för ett hästföretag att nå ut och synas, för det lilla företaget gäller det att väga kostnaden mot nyttan. Att delta på mässor kan vara bra, men är ofta ganska kostsamt och tidskrävande. Attraktiv annonsering i tryckt media och på internet kan ha god effekt för att göra ditt företag känt. Kanske kan du få en tidning att skriva en artikel? När kunden söker mer information är hemsida nästan ett måste, att ha en öppen anläggning som potentiella kunder kan besöka är också förtroendebyggande.

Innan du sätter igång med dina marknadsföringsåtgärder är det viktigt att du funderar igenom vilket resultat du vill ha av åtgärden. Vilket kundsegment riktar du dig till och vad vill du lyfta fram? Oftast är det mest fördelaktigt att lägga tonvikten vid det som är unikt för ditt företag och dina produkter – dina så kallade ”USPar”, USP är en engelsk förkortning av Unique Selling Point.

Ibland vill man inte bara pålysa en fysisk skillnad utan också de känslor en produkt eller tjänst förmedlar. Man talar då om ESP, Emotional Selling Point.

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden