Häst & människa

Dina konkurrenter

Vilka är dina konkurrenter?

Vilka är dina konkurrenter? Tillhandahåller du en standardprodukt – alltså en produkt som är mycket lik en produkt som flera andra i ditt område också erbjuder och där kunderna kan välja mellan många olika säljare? Då är det klokt att göra en konkurrentanalys.

Många av dina potentiella konkurrenter känner du säkert till från marknadsanalysen. Det kan vara klokt att teckna ned dem, och följa lite extra noga hur just de agerar på marknaden. Det som i teorin kallas en fungerande marknad innebär att utbudet och efterfrågan är så stor att varje enskild säljare och köpare inte har förmåga att påverka priset.

Verkar du på en sådan marknad beror din konkurrenskraft främst på hur effektiv du är när du framställer varorna eller utför tjänsterna. Tillhandahåller du däremot en unik produkt är du inte lika utsatt för konkurrens. En produkt kan som tidigare nämnts vara unik på många sätt, kanske är du ensam om att erbjuda varan eller tjänsten i ditt område?

Utgå från kundens perspektiv

Eller erbjuder du varor, tjänster eller smarta kombinationer som ingen annan gör? Det är inte säkert att de med ett erbjudande som mest liknar det du tänkt erbjuda som är dina värsta konkurrenter!

Du får istället tänka i lite vidare perspektiv om dina konkurrenter. Vad skulle dina kunder använda sina pengar till om de inte handlar av dig? Det är alltid klokt att utgå från dina kunders perspektiv när du utvärderar dina konkurrenter.

Försök sätta dig i dina kunders situation, studera de alternativ till lösningar på behoven kunderna har för ögonen och fundera på hur de resonerar.

Gör en marknadsmix

Här presenteras något som kallas marknadsmixen. När du beslutat dig för din egen marknadsmix kan du kartlägga dina konkurrenters och jämföra med din egen. Var har du dina största styrkor? Var har konkurrenterna sina styrkor? Ta fasta på det du är bäst på och lägg mest energi på att göra det ännu bättre! Samtidigt bör du försöka stärka upp dina svagaste sidor. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Produkt

Vilken är din kärnprodukt? Kärnprodukten svarar mot det behov eller önskemål kunden har och försöker tillfredsställa genom ett köp. Produkten har ett gränssnitt, det som kunden ser, känner, och kan utvärdera. Gränssnittet kan i olika grad göras unikt genom exempelvis färg, design, funktion eller ett genomtänkt kundmöte vid tjänsteleverans. Kunden utvärderar ofta helheten, så en fenomenal produkt har störst chans att vinna framgång om det finns en harmoni med pris, plats och påverkan.

Pris

Hur vill du sätta ditt pris? Ett kostnadsbaserat pris utgår från en kalkyl som ger kostnadstäckning och ett vinstbidrag. Detta kan du läsa mer om i ekonomikapitlet nedan. Ett konkurrensbaserat pris sätts av marknaden till den nivå där utbud och efterfrågan är i jämvikt. Värdebaserad prissättning utgår istället från kundernas upplevda värde av produkten, och har en stark koppling till hur unik den är.

Plats

Är du ensam om att erbjuda varan eller produkten inom ditt geografiska område? Har du en unik möjlighet att föra ut din vara till en viss butikskedja eller har du ett eget sätt att nå dina kunder med dina tjänster? Plats anger var du möter kunden både med intresseväckande marknadsföring, fördjupad information, i köpögonblicket, när produkten levereras och var du tillhandahåller uppföljning.

Påverkan

Hur ska du kommunicera med och till dina kunder? Beroende av vem som är din kund kan bästa sättet att hitta dem och vinna deras förtroende variera. Känner du någon med gott rykte i branschen som kan tala väl om dig eller dina produkter? För att få så bra genomslag som möjligt är det klokt att fundera vilket budskap du vill skicka och vem du vill se som mottagare innan du lägger för mycket energi och resurser på din marknadsföring. Den allra största tillgången vid marknadsföring är nöjda kunder!

Fler P:n: Det finns fler P:n än de ovan beskrivna. Ibland använder man sig av Personal, Process med flera.