Hästens miljö

Hästens foder

Hästens foder

Hästen är i första hand beroende av ett grovfoder av god kvalitet och med bra hygien. Lär dig om vilket hästfoder du bör använda och hur hästen utfodras.

Häst som äter grovfoder

Hästens grovfoder är basen för vad den bör äta. Foto: Carin Wrange

Under rubriken Hästens miljö får du svar på många frågeställningar kring hästens foder och dess vattenbehov. Till exempel skillnaden mellan hö, hösilage och ensilage, fördelar och nackdelar mellan de olika fodertyperna samt hur man håller koll på fodrets hygien.

De flesta hästar klarar hela sitt dagliga behov genom grovfodret (hö, hösilage eller ensilage) om de ges tillräckligt stora mängder. Undantag kan vara hästar som presterar extra hårt eller genom sjukdom eller ålder kräver andra foderslag. Aktuell forskning visar att hästar som tränar och tävlar på hög nivå presterar bra enbart på grovfoder, förutsatt att grovfodret håller en bra kvalitet.

Hästar har stort behov av vatten, särskilt efter utfodring med grovfoder, och de ska erbjudas vatten som håller samma kvalitet som dricksvatten för människor. Ett för lågt vattenintag kan direkt påverka hästens foderintag men också dess prestation och hälsa.

För att kunna ge din häst eller ponny en balanserad foderstat, det vill säga att den får de näringsämnen som behövs, måste du först ha en analys på det grovfoder du vill ge. Man gör analys av såväl hö, hösilage som ensilage och prov behöver tas från varje enskild skörd och från varje fält. Det viktigaste är att få reda på innehåll av protein och energi, samt hur mycket kalcium och fosfor som finns i grödan. Du behöver också få besked om torrsubstansen, det vill säga hur torrt grovfodret är, vilket har betydelse för den mängd foder som ska ges.

På HästSverige finns flera texter om hur du bäst tar ett prov för analys, hur du tolkar analysen och till sist hur du räknar ut en foderstat som passar din häst.

Regler kring foderproduktion

Den som producerar eller hanterar foder till livsmedelsproducerande djur (inklusive hästar) räknas som foderföretagare. Foderföretagare ska anmäla sin anläggning genom Länsstyrelsernas register över foder- eller livsmedelsproducerande anläggningar, vilket du når genom följande länkar.

Om ett stall köper in minst ett foder tillsammans, t ex grovfoder till alla hästar, ska den som ansvarar för stallet anmäla anläggningen. Alla hyresgäster ansvarar sedan för att reglerna följs. Om varje hästägare köper foder separat till sin egen/egna hästar ska istället varje enskild hästägare anmäla sig till Jordbruksverket.

 

Länkar: