Hästens miljö

Travhästens utrustning

Travhästens utrustning

Med hästens bästa och säkerheten i centrum finns särskilda bestämmelser om vilken utrustning som är tillåten att använda svenska travlopp. Alla dessa regler sammanfattas i Svensk Travsports Utrustningsbestämmelser och Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.

Det finns regler och krav kring såväl hästens som kuskens utrustning. Dessutom ställs hårda krav på tävlingssulkyerna.

travhastens-utrustning(1)_600
Det är noga reglerat hur utrustningen för en tävlande travhäst ska se ut. Foto: Kanal 75

Hästens utrustning

All utrustning ska vara behaglig för hästen och hjälpa den. Svensk Travsport sätter mycket stor vikt vid att våra travhästar inte får ha utrustning som stör eller skapar obehag för dem.

Det är Veterinäravdelningen på Svensk Travsport som med sin sakexpertis hanterar alla utrustningsfrågor. I samråd med centralorganisationerna i Norge, Danmark och Finland, har vi utarbetat en lista över utrustning som är tillåten i travlopp i de nordiska länderna.

Alla ny utrustningsdetaljer måste behandlas av djurskyddskommittén i Sverige och Norden innan de får användas inom travet. Det är helt uteslutet att dispenser beviljas.

Kuskens/ryttarens utrustning

Av säkerhetsskäl finns även bestämmelser om kuskens och ryttarens utrustning. Till exempel måste du alltid använda en godkänd hjälm vid all körning och ridning inom en travbanas område. Dessutom finns särskilda bestämmelser kring användandet av säkerhetsvästar. Från och med den 1 januari 2012 ska säkerhetsväst användas vid all körning och ridning inom en travbanas område.

Godkända sulkyer

Även kring tävlingssulkyerna finns särskilda bestämmelser. De nordiska centralförbunden har i samråd bestämt, att de sulkymodeller som används i travtävlingar, måste godkännas i en testningsprocess. All testning sker enligt denna process i särskild anläggning i Ypäjä i Finland.

För att bli godkänd, måste sulkyn uppfylla de förutbestämda kraven på brukbarhet, hållbarhet och säkerhet.

Sulkykontroller

Slumpvisa kontroller av sulkyers skick och funktionalitet sker runt om i landet på travbanorna före tävlingarna.

Kontrollen genomförs av utbildade kontrollanter. Godkänns sulkyn får den ett godkännande som gäller enbart för aktuell tävlingsdag i form av ett klistermärke.

Reglementena

Här är länkar till