Sjukdomar & skador

Anmälningspliktiga sjukdomar

Vissa sjukdomar måste anmälas

En del smittsamma sjukdomar hos djur måste omedelbart anmälas när man upptäcker eller misstänker dem. Det är bestämt enligt lagen.

img-sjukdomar

Alla veterinärer är skyldiga att känna till när sjukdomar är anmälningspliktiga. Illustration: Helena Johansson, SVA

Det är Jordbruksverket  som har hand om reglerna. SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt  håller beredskap för att kunna analysera prover för rätt diagnos och hjälpa till med rådgivning i bekämpningen. På SVA arbetar också statsepizootologen, som har ansvar för frågor som rör allvarliga infektionssjukdomar hos djur i landet.

Många anmälningspliktiga hästsjukdomar finns inte normalt i Sverige. De allvarligaste klassas som epizootisjukdomar.

Andra finns på listan för anmälningsplikt fast de finns i landet för att myndigheterna vill ha en särskild övervakning av dem. Dessa sjukdomar är smittsamma och en del kan spridas mellan djur och människor (zoonoser).

Att man anmäler sjukdomarna gör att man i landet lättare och snabbare kan påvisa och begränsa utbrott, hindra att smitta sprids och se till att de ekonomiska förlusterna begränsas.

Kontakta distriktsveterinär om du har anledning att misstänka någon av dessa allvarliga sjukdomar.

 

Anmälningspliktiga sjukdomar

Du kan få veta mer om smittskydd, samt allvarliga och anmälningspliktiga sjukdomar genom att följa dessa länkar:

  • Zoonoser på SVAs hemsida
    Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor.
  • Epizootier på SVAs hemsida
    En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som har eller kan misstänkas få en stor utbredning.
  • Aktuella kommentarer från statsepizootologen på SVAs hemsida
    Statsepizootologen ansvarar för frågor rörande epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur.